Terug naar het programma
09:00 TOT 09:30 - 12:20 TOT 13:30

P0.10 Poster – Kinderen leren en leven beter met LifeSkills!

Onderzoek laat zien dat kinderen in het primair onderwijs tegen diverse lastige situaties aanlopen op school, thuis of in de wijk. Dit kan gaan van faalangst tot pesten of veel ruzie met andere kinderen. Dit geldt met name voor kinderen met een minder kansrijke thuissituatie. Als betrokken volwassenen hebben we vaak weinig invloed op de leefomstandigheden van kinderen: we kunnen hen hierin echter wel ondersteunen door hun sociale en emotionele vaardigheden (LifeSkills) te stimuleren.
Investeren in LifeSkills van kinderen kan hen helpen om met uitdagingen op school, thuis of in de wijk om te gaan. Het Lectoraat Ouderschap & Ouderschapsbegeleiding van de Hogeschool Leiden heeft in samenwerking met de praktijk een totaalaanbod ontwikkeld voor Opvoeder & Kind, het Onderwijs en de Omgeving. Dit aanbod biedt opdrachten voor Kind & Ouder thuis, actieve en creatieve werkvormen voor Onderwijs en een Toolkit voor de wijkprofessionals.
Tijdens de presentatie kunnen deelnemers ervaren hoe met diverse doelgroepen met LifeSkills gewerkt kan worden. Op interactieve wijze wordt gewerkt met verschillende materialen en voorbeeldoefeningen uit het aanbod die ingezet kunnen worden in de praktijk!

Informatie

  • 8 april 2021
  • 09:00 TOT 09:30 - 12:20 TOT 13:30

Sprekers