Terug naar het programma
15:40 - 16:40

L3.3 Online vs offline ondersteuning bij het opgroeien en opvoeden

Opvoedingsondersteuning online: wanneer een goed (of beter?) alternatief?

Opvoedingsondersteuning vindt steeds vaker online plaats, via apps, websites, online programma’s of videobellen. In welke situaties is online ondersteuning een goed (of beter) alternatief voor traditionele ‘in person’ ondersteuning? In deze lezing presenteren we nieuwe onderzoeksresultaten over factoren die bijdragen aan effectieve online opvoedingsondersteuningsondersteuning bij gedragsproblemen van jonge kinderen.

Tijdens deze sessie:

  • leer je over welke factoren bijdragen online opvoedingsondersteuning
  • wissel je van ideeën en ervaringen uit over online

E-consult of fysiek consult? Een gerandomiseerde trial in de JGZ

In deze sessie kom je meer te weten over over de aanleiding, methode, resultaten en conclusie van het gerandomiseerde onderzoek naar e-consulten in de jeugdgezondheidszorg. Het idee achter het onderzoek: ouders faciliteren door het aanreiken van digitale middelen. Waarmee ouders zelf de regie kunnen nemen, keuzes maken en het kinddossier invullen. Alle kinderen blijven in beeld bij de professionals en gezinnen met verhoogd en hoog risico krijgen meer aandacht.

De belangrijkste onderzoeksvraag: “Wat is het verschil in gezonde en veilige ontwikkeling in de periode van 18-30 maanden?” komt uitgebreid aan bod. Alle gezinnen met een peuter van 18 maanden, die in aanmerking kwamen voor het e-consult, werden uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek. Wanneer het kind de leeftijd van 24 maanden bereikte, kregen zij een e-consult of fysiek consult, afhankelijk van de randomisatie. Alle deelnemende gezinnen werden op de leeftijd van 30 maanden opnieuw gezien.

Tijdens deze sessie:

  • hoor je meer over de resultaten van het gerandomiseerde onderzoek, waar een vergelijking is gemaakt tussen e-consulten en fysieke consulten in de jeugdgezondheidszorg
  • ontdek je wat de resultaten kunnen betekenen voor de dagelijkse praktijk

Beeldbellen met ouders: wat is daar voor nodig?

Bij deze lezing presenteren we de uitkomsten van het onderzoek Zorg op Afstand, beeldbellen in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Beeldbellen passen we al langer toe in de JGZ en heeft in de coronatijd een vlucht genomen. Toch zijn er nog geen (landelijke) richtlijnen hoe je beeldbellen inzet binnen de JGZ. In dit onderzoek is samen met professionals, ouders en Pharos in kaart gebracht wat de randvoorwaarden zijn voor beeldbellen in de JGZ. Is er behoefte aan beeldbellen naast de reguliere (fysieke) afspraken? Wanneer kan het worden toegepast en wanneer liever niet? Wat is er voor nodig om beeldbellen op een goede manier uit te voeren, zowel voor ouders als voor professionals? Dat is in kaart gebracht in dit onderzoek en doorontwikkeld tot een nieuwe JGZ richtlijnmodule en ouderinformatie. Beiden worden gepresenteerd tijdens deze lezing. De resultaten van het onderzoek zijn ook bruikbaar voor professionals in de onderwijs- en jeugdsector.

Tijdens deze sessie:

  • leer je wat de randvoorwaarden zijn voor beeldbellen in de jeugdgezondheidszorg
  • krijg je praktische tips hoe je beeldbellen op een goede manier inzet
  • maak je kennis met de nieuwe JGZ Richtlijnmodule “Beeldbellen in de JGZ” en de informatiefolder voor ouders

 

 

Informatie

  • 21 september 2023
  • 15:40 - 16:40

Sprekers