Terug naar het programma
11:30 - 12:20

N3.13 Netwerktafel – Voorkomen en Versterken – Tools voor een effectief jeugdbeleid

In haar rapport geeft de inspectie Gezondheidszorg en jeugd aan dat kwetsbare jeugd onvoldoende beschermd is en wachtlijsten steeds langer worden. Het wordt een noodzaak om op korte termijn wachtlijsten op te lossen. Door wachtlijsten worden de problemen van kinderen over het algemeen zwaarder en dus ook moeilijker en duurder om aan te pakken en op te lossen.
Dit betekent dat preventief jeugdbeleid vorm gegeven moet worden aan de basis. Inzetten op een goed en preventief beleid zal naar alle waarschijnlijkheid op termijn de toestroom verminderen. Het samenspel van effectief jeugdbeleid gaat over verschillende perspectieven: van het gezin en zijn omgeving, de diverse partners op lokaal niveau en de gezamenlijke opdracht op gemeentelijk en of regionaal niveau.
Hoe zorgt u ervoor dat de jeugd in uw gemeente kansrijk, gezond en veilig kan opgroeien? Wat werkt er wel en niet rondom beleid voor jeugd en jeugdzorg? Hoe zet u op de juiste manier in vooreen resultaatgericht jeugdbeleid in uw gemeente? Wij delen graag onze resultaten uit onze onderzoeken naar jeugdzorg en jeugdbeleid met u en gaan in gesprek over diverse knelpunten in uw gemeente.

Informatie

  • 8 april 2021
  • 11:30 - 12:20