Terug naar het programma
15:35 - 16:30

N3.13 Netwerktafel – Succes van jongerenparticipatie in elke stap van MDT

Maatschappelijke Diensttijd (MDT) biedt jongeren een kans om hun talenten te ontdekken, iets te doen voor een ander of de samenleving en anderen te ontmoeten. Ruim 60.000 jongeren hebben al kennis gemaakt met MDT. MDT is een uniek instrument, omdat het vanaf de start is vormgegeven dóór, met en voor jongeren: jongerenparticipatie staat in elk onderdeel van MDT centraal. Het doorlopende evaluatieonderzoek naar MDT toont de waarde ervan voor jongeren: een ruime helft van de jongeren geeft aan door MDT beter te weten wat hij/ zij kan en leuk vindt. Ook is na traject groei waarneembaar op stellingen als ‘Ik weet goed wat anderen aan mij hebben’, ‘Ik heb veel vertrouwen in de toekomst’ en ‘Ik kan er goed mee omgaan als dingen niet gaan zoals ik had verwacht’. Momenteel is aanvullend onderzoek, samen met jongeren, gaande over in hoeverre de mate van participatie binnen de diverse MDT-projecten bepalend is voor het succes van een project.

 

Aan deze netwerktafel…

  • …delen we de MDT-werkwijze ten aanzien van participatie.
  • …laten we aan de hand van de eerste resultaten uit het onderzoek zien hoe participatie bijdraagt aan het succes met MDT.
  • …gaan we het gesprek aan wat anderen hiervan leren en hoe we jongerenparticipatie kunnen vergroten.

Informatie

  • 22 september 2022
  • 15:35 - 16:30

Sprekers