Terug naar het programma
11:30 - 12:20

N3.12 Netwerktafel – Integratie onderwijs en jeugdhulp – Spreken we dezelfde taal?

Voor de jongeren die vallen in het grijze gebied tussen voortgezet onderwijs en voorgezet speciaal onderwijs, bestaat in Dronten de Tussenvoorziening. Hier krijgen leerlingen les en tegelijkertijd jeugdhulp. Het doel is om leerlingen zo veel mogelijk handvatten te geven om zich straks (weer) staande te houden in een reguliere klas. In Dronten kiezen we voor een aanpak die past bij de beleving van kinderen en ouders. Dat betekent in netwerken denken en werken en dus zoeken naar verbinding met elkaar. In het kader van passend onderwijs/jeugdhulp is dit niet alleen noodzakelijk, maar ook reuze ingewikkeld. Ingewikkeld vanwege verschillende beroepsopvattingen en de verschillende taal die docenten en jeugdhulpverleners lijken te spreken.
Tijdens deze sessie presenteren we eerst kort de succesfactoren en knelpunten die we bij de Tussenvoorziening tegenkomen. Vervolgens gaan we op een interactieve manier met de groep in gesprek: Hoe zorgen we ervoor dat we ondanks onze verschillen onze jongeren toch zo goed mogelijk kunnen ondersteunen?

PowerPoint:

Informatie

  • 8 april 2021
  • 11:30 - 12:20

Sprekers