Terug naar het programma
15:35 - 16:30

N3.12 Netwerktafel – Integrale brede GOR-COVID-19 Gezondheidsmonitor: doelgroep jeugd

De coronapandemie is met recht een ongekende crisis te noemen. Wereldwijd zijn samenlevingen langdurig geconfronteerd met besmettingsgolven. Als gevolg hiervan is men genoodzaakt tot beheersingsmaatregelen, waarvan gezondheidsgevolgen te verwachten zijn, los van het virus zelf. Vanwege de onzekere risico’s en de landelijke aard van de crisis voert het Netwerk GOR (RIVM, GGD GHOR Nederland namens alle 25 GGD’en, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma centrum) met subsidie van ZonMw een meerjarige monitor uit: de integrale brede GOR-COVID-19 Gezondheidsmonitor. Het doel van de monitor is om beleidsmakers op lokaal, regionaal en nationaal niveau informatie te bieden over de impact van de coronacrisis op de fysieke en mentale gezondheid en hen te ondersteunen bij beleidsvorming. Hierbij richten we ons op meerdere doelgroepen.

 

Tijdens deze netwerktafel…

  • …gaan we in op de monitor gericht op de jeugd.
  • …gaan we in gesprek met collega’s uit de 3 domeinen om de waarde van de bevindingen voor beleid en praktijk te maximaliseren.

Informatie

  • 22 september 2022
  • 15:35 - 16:30

Sprekers