Terug naar het programma
14:20 - 15:15

N2.14 Netwerktafel – Samenwerking Onderwijs & Zorg versterken in een leernetwerk met een ontwerpgerichte aanpak

In goede samenwerking tussen onderwijs en zorg komt het o.a. aan op gemeenschappelijke visie, gedeelde urgentie en het spreken van dezelfde taal. In 2020 is het deelproject ‘Samenwerking Onderwijs en Zorg’ vanuit de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland gestart waarin onderwijs- en zorgkennis op casusniveau (jeugdigen van 0 tot 18 jaar) bij elkaar komt. In het daaraan gekoppelde leernetwerk denken professionals uit de kinderopvang, het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs enerzijds en ouders, mede-opvoeders en jongeren anderzijds, mee vanuit eigen ervaring, kennis en expertise. Vervolgens worden de inzichten met elkaar gedeeld, met als doel het gezamenlijk vertalen van geleerde lessen naar concrete oplossingen.

 

Aan deze netwerktafel…

  • …nemen we je kort mee in de context van de Kenniswerkplaats, het deelproject en de opbrengsten tot dusver.
  • …delen we best practices.
  • …wisselen we uit hoe zorg- en onderwijsprofessionals elkaar beter leren begrijpen en welke principes van samenwerking tussen onderwijs en zorg goed werken.

 

 

Informatie

  • 22 september 2022
  • 14:20 - 15:15

Sprekers