Terug naar het programma
14:20 - 15:15

N2.13 Netwerktafel – Samenwerken met steunfiguren! Ervaringen en behoeftes van jongeren, ouders en hulpverleners

Samenwerking met het sociale netwerk van gezinnen wordt gezien als een belangrijke voorwaarde voor succesvolle jeugdhulp. Echter blijkt dit lang niet altijd vanzelfsprekend en makkelijk. Eerder onderzoek naar steunfiguren laat zien dat deze aanpak van alle deelnemers in het zorgtraject een omslag vraagt. Zowel ouders, jongeren als hulpverleners moeten op een andere manier naar hun eigen rol, taken en verantwoordelijkheden kijken. In de eerste helft van 2022 is in de provincie Gelderland door middel van een grootschalige enquête een inventarisatie gedaan van:

1) de mate waarin in de praktijk al vormen van steunfiguren worden ingezet, zoals buurtgezinnen, maatjesprojecten, JIM;

2) welke kansen en belemmeringen professionals, ouders en jongeren zien in de samenwerking tussen hulpverlening en eigen sociale netwerk c.q. steunfiguren.

 

Aan deze netwerktafel…

  • Bespreken we wat nodig is om de samenwerking tussen hulpverleners, steunfiguren, jongeren en ouders te versterken.

 

Informatie

  • 22 september 2022
  • 14:20 - 15:15

Sprekers