Terug naar het programma
14:20 - 15:15

N2.12 Netwerktafel – Het recht op passende begeleiding voor iedere MBO-student

Wat is de pedagogische basis die docenten nodig hebben om studenten zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling? Deltion College Zwolle en Hogeschool Windesheim hebben de handen ineengeslagen en onderzoeken dat. Dit gebeurt in de vorm van een participatief actieonderzoek. Zij brengen in kaart waar het probleem zich precies bevindt en wat docenten nodig hebben om hun studenten zo goed mogelijk te begeleiding in hun ontwikkeling. Dit doen ze door continu en actief samen te werken met direct betrokkenen, zoals docenten, studenten, begeleiders, jongerenteams en loopbaanbegeleiders.

 

Aan deze netwerktafel…

  • nodigen de scholen je uit om met hen te sparren over dit onderzoek aan de hand van de volgende vragen:
    • Hoe denken je dat docenten zo goed mogelijk in kunnen spelen op de ondersteuningsbehoeften van studenten in het MBO?
    • Welke kennis en kunde is hiervoor nodig?
    • Wat is hiervoor nodig vanuit het management (top-down)? Wat voor rol moet de jeugdhulp spelen in het MBO-onderwijs? Moet deze een rol spelen?

Informatie

  • 22 september 2022
  • 14:20 - 15:15

Sprekers