Terug naar het programma
10:30 - 11:20

N2.14 Netwerktafel – Samenwerking scholen, jeugdhulp én sportverenigingen

Sport is goed voor de ontwikkeling van jeugdigen. Zij kunnen er veel van leren. Wij geloven in de kracht van sport voor onze gezondheid, sociale contacten en voor ons welbevinden. Dit is echter niet vanzelfsprekend. De sport kent meerdere gezichten. Sport is een afspiegeling van de maatschappij en kent ook dezelfde uitwassen zoals de #MeToo beweging. Dit vraagt dan ook om meer pedagogische sport begeleiding om de sportparticipatie van jeugdigen te versterken.
De gevolgen van bewegingsarmoede worden merkbaar. De NL Sportraad, de Onderwijsraad en de RVS adviseren dan ook niet voor niets dat leerlingen in het primair, voortgezet en middelbaarberoepsonderwijs meer te laten bewegen en sporten. Scholen verschillen in hun visie op sport en bewegen sterk en dit zal op termijn leiden tot kansenongelijkheid.
Hoe zorgen we er gezamenlijk voor dat al onze jeugdigen meer gaan sporten en bewegen, op een verantwoorde wijze, plezier beleven hierin en daardoor blijven sporten? Hoe kunnen we in het belang van onze jeugdigen gaan samenwerken?

Informatie

  • 8 april 2021
  • 10:30 - 11:20

Sprekers