Terug naar het programma
13:15 - 14:10

N1.13 Netwerktafel – Versterken pedagogische basis in de wijk; hoe doe jij dat?

“It takes a village to raise a child” (Clinton, 1996) Het realiseren en versterken van een sterke pedagogische basis in de wijk is een werkzame factor voor een positieve ontwikkeling van kinderen. Op wijkniveau zijn programma’s ontwikkeld die handreikingen geven hoe jeugdprofessionals dit kunnen realiseren en bevorderen. Toch zijn er nog altijd kinderen die opgroeien in een onveilige (wijk)omgeving waardoor zij niet vanzelfsprekend kansen hebben op een optimale, positieve ontwikkeling. Wat werkt in het vormgeven en bevorderen van een krachtige opvoedomgeving in de wijk? Hoe kunnen kinderen, ouders en jeugdprofessionals samen toewerken naar verbetering in een wijk, waar sprake is van een schaarste aan pedagogische hulpbronnen?

 

Aan deze netwerktafel…

  • … deelt men de eerste inzichten uit onze verkenning op dit thema.
  • … gaan we in gesprek om ervaringen uit te wisselen in het realiseren en bevorderen van een sterke pedagogische basis in de wijk.

Informatie

  • 22 september 2022
  • 13:15 - 14:10

Sprekers