Terug naar het programma
10:30 - 11:20

N2.13 Netwerktafel – Ouderbetrokkenheid bij gezinnen met een migratieachtergrond

Ouderbetrokkenheid is een zeer belangrijke factor voor succes. Om jongeren zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen, is het belangrijk dat ze hierin begeleid en gesteund worden door hun ouders. Niet alle ouders hebben hier echter de kennis en vaardigheden voor. Hoewel er in Amsterdam verschillend aanbod is voor ouders, sluit dit niet altijd aan bij ouders met een migratieachtergrond. Niet alleen de taal, maar ook een gebrek aan kennis van de culturele achtergrond bij hulpverleners speelt hierbij een rol. Trias Pedagogica bereikt d.m.v. haar methodiek “”Opvoeddebatten voor migrantengezinnen”” jaarlijks honderden ouders vanuit verschillende culturele achtergronden. Er wordt aandacht besteedt aan de basisopvoedvaardigheden, maar ook aan de rol van de ouder als het gaat om het vergroten van seksuele weerbaarheid, het bevorderen van een gezonde leefstijl en de preventie van huiselijk geweld en ontsporing & vervreemding.

Meer weten over de werkzame elementen van onze aanpak? Kom dan naar deze sessie!

Informatie

  • 8 april 2021
  • 10:30 - 11:20

Sprekers