Terug naar het programma
09:30 - 10:20

N1.12 Netwerktafel – Persoonlijke kwetsbaarheid, een professionele deugd?!

Het werk van een jeugdprofessional vraagt om een persoonlijke én professionele benadering. Op welke wijze spelen beide begrippen een rol in het contact met ouders en jeugdigen als het gaat om gezond, veilig en kansrijk opgroeien en opvoeden van de jeugd? Wij, Dennis van den Brink (LOC Waardevolle Zorg) en Simon Bax (Ontwikkelburo Auxanon) zijn van mening dat ongemak en kwetsbaarheid van de jeugdprofessional het vakmanschap kan versterken.
Hoe ga jij er als professional mee om als jij je ongemakkelijk voelt in het contact met gezinnen? Hoe beïnvloedt persoonlijke kwetsbaarheid jouw werk als jeugdprofessional? Kunnen ongemak en kwetsbaarheid het contact met de ander versterken? Met een interactieve sessie verkennen we bovenstaande vragen en geven we handvatten om hier in eigen werkomgeving mee verder te gaan. Deze sessie is onderdeel van een bredere verkenning naar de verhouding tussen persoonlijkheid en professionaliteit als het gaat om een goede relatie en samenwerking tussen gezinnen en jeugdprofessionals. Het NJI ondersteunt deze verkenning vanuit het Samenwerkingsplatform Vakmanschap Jeugdprofessionals en ziet deze sessie als manier om ‘samen te leren doen wat werkt’.

Informatie

  • 8 april 2021
  • 09:30 - 10:20

Sprekers