Terug naar het programma
10:30 - 11:20

N2.12 Netwerktafel – Jeugddossier Noord-Veluwe: eerste praktijkervaringen met een interdisciplinair en klanttoegankelijk jeugddossier.

Samenwerken in één dossier als JGZ, jeugdhulp, ouders en jongeren? In de regio Noord-Veluwe doen we dat. Op 9 september 2019 ging ons Jeugddossier live. Het klantportaal werd met input van een klankbordgroep van ouders en jongeren gebouwd. Sinds 1 februari 2020 kunnen ouders en jongeren alles lezen wat in hun dossier staat. Ook zien ze wie in hun dossier heeft gekeken. Zelf informatie toevoegen en delen met anderen zijn volgende stappen. Dit alles vanuit de visie dat regie zoveel als mogelijk bij ouders en jongeren hoort te liggen. Zodat zorg voor hen bijdraagt aan ‘een goed leven in eigen ogen’. Onderzocht wordt of het Jeugddossier bijdraagt aan interdisciplinaire samenwerking en aan ervaren eigen regie bij ouders en jongeren. In deze sessie vertellen we over het Jeugddossier en delen we de eerste praktijkervaringen. Op basis daarvan gaan we in gesprek met deelnemers over kansen en belemmeringen.

Informatie

  • 8 april 2021
  • 10:30 - 11:20