Terug naar het programma
14:20 - 15:15

M2.1 Masterclass – Marloes Kleinjan

Wat werkt om schoolstress, prestatiedruk en schooluitval onder jongeren tegen te gaan? Een co-creatie sessie.  

In deze masterclass starten we met een update van onderzoeksbevindingen rondom schoolstress, prestatiedruk en schooluitval bij jongeren. We geven een kort overzicht van de meest recente data van de jeugdmonitors (GGD-jeugdmonitor, HBSC) en kwalitatieve studies (Mentaal Kapitaal) om samen met de deelnemers een eerste stap van de probleemanalyse te maken. In het tweede deel nodigen we deelnemers uit om eigen ervaringen vanuit de praktijk met ons te delen. Dit doen we middels co-creatie activiteiten waarbij de volgende vragen centraal staan; (1) wat wordt er al op scholen gedaan om schoolstress, prestatiedruk en schooluitval tegen te gaan, (2) welke potentiële werkzame elementen kunnen we identificeren, (3) op welke gebieden wordt er nog (te) weinig gedaan en waar liggen de uitdagingen voor de toekomst. We sluiten deze masterclass af met een overzicht, gecreëerd samen met de deelnemers, van “wat en waarom” er mogelijk werkt in de praktijk om schoolstress, prestatiedruk en schooluitval tegen te gaan en waar nog uitdagingen voor de toekomst liggen.

Informatie

  • 22 september 2022
  • 14:20 - 15:15

Sprekers

Marloes Kleinjan

Hoogleraar Youth Mental Health Promotion, Universiteit Utrecht en Programmahoofd Jeugd Trimbos-instituut