Terug naar het programma
13:15 - 14:10

M1.1 Masterclass – Femke Kaulingfreks

Zicht krijgen op steunsysteem van jongeren: welke uitdagingen spelen er en welke hulpbronnen zijn betekenisvol?

We gaan in op de resultaten van ons onderzoek naar jongeren in overgang naar volwassenheid (16-23 jaar), hun veerkracht en de rol van professionele ondersteuning in hun leven. We bespreken wat het oplevert om vanuit een sociaal-ecologisch veerkrachtperspectief naar de ontwikkeling van jongeren te kijken. Dit doen we aan de hand van een gesprekstool waarmee professionals zicht kunnen krijgen op het steunsysteem van jongeren; welke uitdagingen spelen er op verschillende leefgebieden, welke hulpbronnen zijn voor hen betekenisvol op individueel niveau, in hun directe leefomgeving (ouders, andere betekenisvolle relaties) en in maatschappelijke voorzieningen (jeugdhulp, school). Deelnemers oefenen op basis van casuïstiek uit ons onderzoek met de tool. Welke rol kun jij als professional spelen in het eigen, unieke steunsysteem van een jongere, en hoe verhoud jij je tot andere hulpbronnen? Welke hulpbronnen weten jongeren nog onvoldoende te vinden en wat kan toegang tot hulpbronnen vergemakkelijken? En tot slot, is de veerkrachttool een bruikbaar instrument?

Informatie

  • 22 september 2022
  • 13:15 - 14:10

Sprekers