Terug naar het programma
13:00 - 14:00

D2 LVB Media Experience: een online bewustwordingstool

We leven in een mediasamenleving waarin het belangrijk is dat iedereen kan meedoen. Toch ervaren mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) vaak onvoldoende digitale toegang tot media en ondersteuning bij gebruik van digitale diensten. Dit kan leiden tot gevoelens van exclusie (Ik hoor er niet bij), incompetentie (Het lukt me niet) en een gebrek aan autonomie (Ik kan het niet zelf). Om meer bewustzijn te creëren voor het belang van digitale inclusie van mensen met een LVB heeft een team van onderzoekers (lectoraat Jeugd & Media Hogeschool Windesheim), kennisexperts (Kenniscentrum LVB), praktijkorganisaties (Frion, Amerpoort, ’s Heeren Loo, Humanitas DMH, MEE), studenten en ervaringsdeskundigen (mensen met een LVB) de LVB Media Experience ontwikkeld: een webapplicatie waarin je de hindernissen ervaart die mensen met een LVB tegen komen bij het gebruik maken van digitale diensten en tips krijgt voor het bieden van betere ondersteuning en het ontwikkelen van beter toegankelijke diensten.

Tijdens deze sessie:

  • ga jij de LVB Media Experience doen
  • ervaar je hoe het is om gebruik te maken van digitale diensten als je een LVB hebt
  • leer je hoe je mensen met een LVB kunt ondersteunen bij het gebruik maken van digitale diensten
  • leer je waar toegankelijke software voor mensen met een lvb aan moet voldoen

 

Informatie

  • 21 september 2023
  • 13:00 - 14:00

Sprekers