Terug naar het programma
13:00 - 14:00

P4 Leerlingervaringen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)

Elke dag weer zien we in het (voortgezet speciaal) onderwijs (VSO) onze leerlingen met diverse, soms complexe, onderwijsbehoeften. We leren ze kennen in de klas en samen met onze collega’s werken we hard om hen te ondersteunen in hun leren en ontwikkelen. Bergen ervaring en veel passie leren ons vaak hoe we dat moeten doen. Maar soms blijven we ook zitten met vragen: hoe weten we nu wat écht werkt? Hoe houden we onze leerlingen op school, en hoe krijgen we ze gemotiveerd? Wat vinden zij eigenlijk belangrijk, als het aankomt op motivatie? Wanneer voelen ze zich prettig op school en in de klas? Deze vragen zijn tijdens interviews voorgelegd aan 40-50 leerlingen op 11 cluster 4 VSO scholen in Noord-Nederland. Zij geven immers het beste antwoord op deze vragen. De gesprekken leverden prachtige en waardevolle inzichten op voor de onderwijspraktijk én geven stem aan de leerlingen en hun ervaringen. De voorlopige resultaten uit de interviews presenteren we in deze posterpresentatie.

Tijdens deze sessie:

  • krijg je een inkijkje in hoe VSO leerlingen hun onderwijs ervaren
  • ontdek je wat ‘motivatie’ nu eigenlijk betekent voor leerlingen in het VSO
  • hoor je wat VSO leerlingen helpt om zich fijner en gemotiveerder te voelen op school

Informatie

  • 21 september 2023
  • 13:00 - 14:00

Sprekers

Willeke Norder

RENN4 (Regionaal Expertise Centrum Noord Nederland voor cluster 4 onderwijs) / Rijksuniversiteit Groningen