Terug naar het programma
11:30 - 12:20

L3.9 Lezingen – Masterclass kernelementen van jeugdinterventies

In de Databank Effectieve Jeugdinterventies staan meer dan 230 interventies opgenomen. In de praktijk wordt echter vaak gewerkt met elementen uit deze interventies. Maar leidt dit wel tot resultaten voor kinderen, jongeren en ouders?
Tijdens deze masterclass krijgen deelnemers op een interactieve manier een kijkje in de resultaten van zeven consortia die hier onderzoek naar hebben gedaan met als doel om kennis te leveren over welke (combinaties van) elementen wanneer, waar, bij wie en door wie het beste ingezet kunnen worden. Deelnemers kunnen in gesprek gaan met de onderzoekers over de resultaten, de ontwikkelingen rond onderzoek naar kernelementen en de kansen en uitdagingen hierbij. De onderzoekers en hun thema’s zijn: sociale vaardigheden (Minne Fekkes), angst en depressie (Maaike Nauta), externaliserende gedragsproblemen (Bram Orobio de Castro), druk gedrag en ADHD (Barbara van den Hoofdakker), opvoedonzekerheid (Matty Crone), gezinnen met meervoudige en/of complexe problemen Loraine Visser) en kindermishandeling (Claudia van de Put).

Sprekers:

  • Dr. Inge Bastiaanssen (Nederlands Jeugdinstituut);
  • Minne Fekkes;
  • Maaike Nauta;
  • Bram Orobio de Castro;
  • Barbara van den Hoofdakker;
  • Matty Crone;
  • Loraine Visser;
  • Claudia van de Put.