Terug naar het programma
11:30 - 12:20

L3.8 Lezingen – Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking

Tijdens deze deelsessie worden drie lezingen gegeven:

(1) Ik doe het liever zelf! De invloed van begeleiders op de resultaten van tevredenheidsonderzoek.

Uit recent onderzoek blijkt dat jeugdigen zich bij het invullen van vragenlijsten laten beïnvloeden door de persoon die hen helpt. Jeugdigen die zelfstandig en anoniem vragenlijsten over tevredenheid invullen, geven lagere scores dan jeugdigen die bij het invullen geholpen worden.
Op zich niet verrassend, maar hoe komt dat? Maakt het uit wie hen helpt? En wat betekent dit voor de praktijk van onderzoekers en behandelaars die vragenlijstonderzoek doen met jeugdigen?
Roel Kooijmans presenteert de bevindingen van een onderzoek onder 118 jeugdigen (12 – 21 jaar) met een LVB.

Spreker: drs. Roel Kooijmans (Koraal)

PowerPoint:

(2) Take it personal! – Preventie en behandeling van problematisch middelengebruik bij jeugdigen met een licht verstandelijke beperking.

Problematisch gebruik van alcohol en drugs komt veel voor bij jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Zij ondervinden vaker negatieve gevolgen van middelengebruik dan jeugdigen zonder beperking. Met de ontwikkeling van Take it personal! en Take it personal!+ bieden wij een antwoord op het gebrek aan passende effectieve interventies voor middelengebruik in de LVB-zorg. Take it personal! is een geïndiceerd preventieprogramma gericht op het voorkomen van ernstige middelenproblematiek en Take it personal!+ is een intensievere behandeling bij een stoornis in gebruik. Beide interventies bieden geen ‘one size fit’s all’ aanpak, maar sluiten aan bij persoonlijkheidsfactoren met een hoog risico op problematisch middelengebruik (negatief denken, angstgevoeligheid, impulsiviteit en sensatie zoeken). Wij leren jeugdigen competenties om om te gaan met het problematisch gedrag dat voortvloeit uit hun persoonlijkheidskenmerken. Tijdens deze sessie gaan we in op onderbouwing en de therapeutische principes van de interventies en presenteren we onderzoeksresultaten. Deelnemers gaan aan de slag met elementen uit de interventies.

Spreker:

  • dr. Evelien Poelen (Pluryn);
  • Lotte Gosens (Pluryn).

PowerPoint:

(3) “Straatwijzer”; digitale psycho-educatie voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische problemen en voor hun ouders

Digitale werkvormen worden steeds populairder, zo ook in de zorg. Alhoewel er al langer een transformatie gaande is richting digitalisering (ING Economisch Bureau, 2017), werkt de komst van het coronavirus in 2020 als katalysator en wordt er nu meer dan ooit gebruikgemaakt van beeldbellen en andere digitale zorgtoepassingen (Kempers et al., 2020). Al met al lijkt er steeds meer interesse te zijn in het verder implementeren van digitale behandelvormen in de toekomst (E-health in de GGZ, 2020). Deze beweging vereist kritische reflectie en zorgvuldig onderzoek.

Dankzij onder meer strips, filmpjes en audio zorgt de blended module Straatwijzer voor een significante kennisverbetering, blijkt uit studie. Tijdens deze workshop worden de belangrijkste voor- en nadelen van regulier versus digitaal zorgverlenen, zowel bekend vanuit onderzoek als vanuit klinische ervaringen, op een rij gezet. Daarnaast worden handvatten geboden voor het maken van keuzes wanneer het van belang is een dergelijke vorm van psycho-educatie in te zetten, en wanneer er beter voor andersoortige interventies gekozen kan worden.

Spreker: Sammy Roording-Ragetlie (Karakter, kinder- en jeugdpsychiatrie).

Informatie

  • 8 april 2021
  • 11:30 - 12:20

Sprekers