Terug naar het programma
11:30 - 12:20

L3.7 Lezingen – Jeugdhulp en onderwijs voor nieuwkomers

Tijdens deze deelsessie worden twee lezingen gegeven:

(1) Welbevinden op school voor nieuwkomerskinderen

In deze sessie gaan we in op de invloed van “vluchten” en “migreren” op het welbevinden van kinderen (op school). De school is bijzonder belangrijk voor kinderen die, zoals alle kinderen, het liefst een normaal leven willen. Maar migreren en je vestigen in een nieuw land heeft veel impact op gezinnen en kinderen.
Hoe kan een school eraan bijdragen dat kinderen zich welkom voelen en in een prettig schoolklimaat zich gezond ontwikkelen? En hoe kunnen scholen helpen bij herstel van het normale leven voor deze kinderen?
Welke partners zijn belangrijk? Hoe zet je een goede interne zorgstructuur neer en werk je samen met externe zorgpartners?
We besteden in de sessie aandacht aan ons project “Welbevinden op school voor nieuwkomerskinderen”. Samen met een groep gezonde school adviseurs hebben we inmiddels veel ervaring opgedaan op verschillende PO en VO scholen (ISK’s). Onder andere op basis van de kwalitatieve onderzoeksmethodiek PLA hebben we op elke school onderzoek gedaan met stakeholders, ouders en leerlingen. Tijdens de sessie gaan we in op dit project en delen we de geleerde lessen tot nu toe.

Spreker: dr. Anna de Haan (Pharos Exptertisecentrum Gezondheidsverschillen).

(2) Safe & Sound – Muziektherapie bij kinderen en jongeren met een vluchtelingachtergrond

Scholen en zorginstellingen krijgen steeds meer te maken met vluchtelingenkinderen en -jongeren. Zij hebben in hun land van herkomst, tijdens de vlucht en in de periode van asielaanvraag veel meegemaakt. Dit heeft vaak invloed op hun gevoelens, gedrag en het klimaat in de klas. Een goede aanpak bij deze kinderen vraagt om cultuur- en trauma sensitief handelen en het overbruggen van een taalbarrière. ‘Safe & Sound’ is een aanpak die hieraan voldoet. Het is een oplossingsgerichte interventie waarbij principes vanuit muziektherapie worden toegepast binnen het (NT2) basis- en (EOA) middelbaar onderwijs en het systeem actief wordt betrokken. Deze interventie werkt stapsgewijs vanuit de mogelijkheden en sterke kanten van deze kinderen en jongeren om daarmee de veerkracht te bevorderen en aanwezige psychosociale klachten te verminderen. Deze interventie werd verder geïmplementeerd, het proces werd geëvalueerd en stappen werden gezet om ervaringen bij leerkrachten, muziektherapeuten en kinderen te onderzoeken. Tijdens deze lezing ervaart u de muziektherapeutische principes van deze aanpak en hoort u meer over de theoretische uitgangspunten en de resultaten vanuit de procesevaluatie.

Sprekers:

  • Susan van Hooren (Zuyd Hogeschool);
  • Sander van Goor.

Informatie

  • 8 april 2021
  • 11:30 - 12:20

Sprekers