Terug naar het programma
11:30 - 12:20

L3.6 Lezingen – Interventies voor de jeugd

Tijdens deze deelsessie worden drie lezingen gegeven:

(1) YourSkills: Interactieve virtual reality in behandeling voor agressieve gedragsproblemen bij kinderen

De effecten van huidige cognitieve gedragstherapieën (CGT) voor agressieve problemen bij kinderen zijn bescheiden. Het doel van deze studie is om te kijken hoe dit vergroot kan worden met behulp van interactieve virtual reality. We weten dat behandelingen het meest effectief zijn wanneer kinderen gemotiveerd zijn en vaardigheden oefenen in realistische, emotie-opwekkende situaties. Virtual reality maakt dit mogelijk binnen de behandelcontext. Vandaar dat we YourSkills hebben ontwikkeld: een CGT behandeling waarin kinderen oefenen in een virtuele wereld. Tijdens deze sessie presenteren we de resultaten van onze pilot studie bij 8 kinderen met agressieve problemen. Daarnaast bespreken we onze lopende randomized controlled trail (RTC) waarvoor jongens van 8-13 jaar geworven zijn in GGZ-instellingen en ingedeeld in één van de drie groepen: YourSkills virtual reality, YourSkills rollenspellen en een care-as-usual groep. We verwachten dat jongens die behandeld worden met YourSkills virtual reality de grootste afnames laten zien in agressie en de grootste toename in emotieregulatie en behandelmotivatie.

Spreker: Sophie Alsem, MSc (Universiteit Utrecht).

(2) RISQ-SV: Meteen het juiste doen… beter én goedkoper

De Academische Werkplaats Inside Out & VIGO hebben een triage instrument ontwikkeld genaamd de RISQ-SV (RISQ screeningsvragenlijst; Gradussen et al., 2019). De RISQ-SV is een hulpmiddel voor ouders en professionals (wijkteams en consulenten jeugd) in het screenen op de mogelijke risico’s van een jongere en zijn/haar gezin. Het instrument helpt bijvoorbeeld gemeentelijke consulenten met de inschatting of het nog mogelijk is dit gezin zélf te helpen, ofwel doorverwijzing naar specialistische hulpverlening nodig is.

De RISQ-SV zorgt voor matched care’ in plaats van ‘stepped care’,meteen de juiste hulp bieden is beter én goedkoper dan starten met de lichtste vorm van hulp en deze bij noodzaak zwaarder te maken. Dit sluit aan bij het actieplan ‘de best passende zorg voor kwetsbare kinderen’ van de VNG (VNG, maart 2019) en de speerpuntenagenda over de residentiële jeugdzorg (NJI, juni 2019).

De RISQ-SV is digitaal beschikbaar. Op basis van de antwoorden wordt een rapport gegenereerd dat de hulpvraag van de jongere en gezin op zorgvuldige en onderbouwde wijze beschrijft, waardoor tijdig de juiste expertise kan worden ingezet en er aantoonbaar een onderbouwing van de risico`s wordt gemaakt. In vervolgonderzoek willen we samen voorspellingsprofielen ontwikkelen van effectieve zorg voor uw inwoners.

Spreker: dr. Franca Eurlings-Tonnaer (CONRISQ Groep).

PowerPoint:

(3) Cool Little Kids, een vroege interventie voor angstgevoelige peuters en kleuters

De hoge prevalentie, negatieve uitkomsten en de continuïteit van angstproblemen benadrukken het belang van vroege, effectieve interventies. Al op peuterleeftijd zijn er bij sommige kinderen signalen van overmatige angst zichtbaar. Eén van die signalen is gedragsinhibitie, een temperamentskenmerk waarbij een kind in onbekende en uitdagende situaties teruggetrokken, verlegen gedrag laat zien. Gedragsinhibitie is betrouwbaar te meten (Vreeke et al. 2012), waardoor het een belangrijke rol kan spelen bij het identificeren van kinderen met een verhoogd risico op angstproblemen die baat zouden kunnen hebben bij een interventie. In dit pilot onderzoek is de effectiviteit van Cool Little Kids, een interventieprogramma voor angstige kleuters, in een eerste sample in Nederland onderzocht. De resultaten lieten zien dat vroegtijdig ingrijpen via een ouderlijke training angstproblemen bij jonge kinderen kunnen verminderen en verdere ontwikkeling van angstproblemen kan voorkomen. Een recent toegekende ZonMw subsidie maakt het mogelijk om deze interventie in samenwerking met de GGD Amsterdam, Prezens, Het Kabouterhuis, het Trimbos Instituut en de Stichting ADF verder te onderzoeken.

Spreker: dr. Leonie Vreeke (Universiteit Utrecht).

Informatie

  • 8 april 2021
  • 11:30 - 12:20

Sprekers