Terug naar het programma
11:30 - 12:20

L3.2 Lezingen – Ondersteuning van jongeren en ouders in een digitale wereld

In beide eerste presentaties staat Centering Pregnancy centraal: een veelbelovende groepsaanpak voor zwangeren. In presentatie 1 ligt de focus op het verbeteren van Centering specifiek voor zwangeren uit Eritrea, samen met (aanstaande) moeders en professionals. Ten behoeve hiervan hebben we interviews afgenomen met zwangere Eritrese vrouwen, professionals en hebben we de online groepen middels een procesevaluatie gevolgd. Dit leidt tot aanbevelingen voor een aangepaste versie van de methodiek.

In de tweede presentatie bespreken we ervaringen met de online variant van Centering voor Eritrese zwangeren, die werd opgezet tijdens Corona: Online Centering tijdens Corona.

Presentatie 3 gaat over Do It Yourself Van Wiechen. TNO heeft filmpjes ontwikkeld waarmee ouders naar de ontwikkeling van hun kind kunnen kijken. Per kenmerk uit het Van Wiechenonderzoek is een instructiefilmpje gemaakt. Het doel van de filmpjes is ouders meer te betrekken bij het ontwikkelingsonderzoek. In Coronatijd bieden de filmpjes een mogelijkheid om bij zorg-op-afstand toch de ontwikkeling van kinderen te blijven volgen. In dit project worden de eerste ervaringen van ouders en professionals met de filmpjes opgehaald.

Sprekers:

  • Fieke Pannebakker (TNO Child Health);
  • Eline Vlasblom (TNO Child Health);
  • Yvonne Schönbeck (TNO Child Health).

PowerPoint:

Informatie

  • 8 april 2021
  • 11:30 - 12:20

Sprekers