Terug naar het programma
11:30 - 12:20

L3.11 Lezingen – Seksualiteit en relaties

Tijdens deze deelsessie worden twee lezingen gegeven:

(1) Sociale normverandering onder jongeren ter preventie van geweld.

Geweld in relaties en (online) seksueel ongewenst gedrag komen nog te vaak voor onder jongeren in Nederland. Stereotype denkbeelden over mannelijkheid en vrouwelijkheid, ook wel gendernormen, spelen een rol in het veroorzaken en in stand houden hiervan. Alliantie Act4Respect (Atria en Rutgers) werkt aan het voorkomen van geweld onder jongeren, o.a. door met jongeren en professionals d.m.v. een campagne stereotype denkbeelden aan te kaarten.

Tijdens deze sessie leer je wat er uit ons onderzoek (2018) onder 1000 jongeren in Nederland kwam. Wanneer vinden zij geweld acceptabel en wanneer niet? Hoe denken zij over de rolverdeling tussen mannen en vrouwen? En over niet-heteroseksuele leeftijdsgenoten? Daarnaast oefen je met het begrip gender. Wat betekent gender eigenlijk? En hoe kan je dit begrip gebruiken om geweld onder jongeren te voorkomen? Als laatste leer je hoe je samen met jongeren het gesprek kan aangaan over schadelijke gendernormen ter preventie van geweld en over onze campagne.

Sprekers:

  • Willemijn Krebbekx (Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis);
  • Karlijn de Blecourt (Rutgers, kenniscentrum seksualiteit)

(2) Opvoeden rond relaties, intimiteit en seksualiteit: werken met een reflectie-instrument.

Intieme relaties en seksualiteit vormen een belangrijk onderdeel van de persoonlijke ontwikkeling van jeugdigen. Professionals in de jeugdhulp ondersteunen kwetsbare jongeren hierin. Onderzoekers van het Lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd (Hogeschool van Amsterdam) hebben samen met Qpido (Levvel – Specialisten voor jeugd en gezin) een reflectie-instrument samengesteld dat jeugdhulpprofessionals helpt competenties op het terrein van seksuele opvoeding te ontwikkelen. Het instrument maakt inzichtelijk op welke thema’s de competenties nog aandacht behoeven en helpt professionals zich te blijven ontwikkelen. Het afgelopen jaar is dit reflectie-instrument doorontwikkeld tot een gevalideerd meetinstrument waarmee professionals hun vooruitgang op dit gebied kunnen meten. Tevens is een versie voor jongeren ontwikkeld, waarmee jongeren zelf ook kunnen aangeven hoe zij de begeleiding rondom seksuele opvoeding ervaren. In deze workshop worden de instrumenten en hun achtergrond toegelicht en worden voorbeelden gegeven hoe deze in te zetten zijn om (in teamverband) te reflecteren over professionele competenties bij seksuele opvoeding.

Sprekers:

  • Mirjam Walpot (Hogeschool van Amsterdam);
  • Muriale Mingels (Qpido).

PowerPoint:

Informatie

  • 8 april 2021
  • 11:30 - 12:20

Sprekers