Terug naar het programma
11:30 - 12:20

L3.10 Lezingen – Uitdagend (pleeg)ouderschap

Tijdens deze deelsessie worden drie lezingen gegeven:

(1) De schaduwkanten van ouderschap bespreekbaar maken: handvatten voor professionals.

In de film ‘De schaduwkanten van ouderschap’ komen ouders op indringende manier aan het woord over moeilijke momenten in hun ouderschap, waarbij de veiligheid soms zelfs in het geding was. Aan de hand van voorbeelden uit deze film en citaten van andere ouders en professionals gaan wij in deze workshop in op de vraag: wat vinden ouders belangrijk in het contact met professionals, wanneer het ouderschap onder druk staat? Onderzoek onder ouders laat zien dat zij het belangrijk vinden om gezien en erkend te worden als ouder. Maar hoe doe je dat? En hoe zet je als professional je eigen (voor)oordelen opzij? Deze bijdrage gaat in op dit soort concrete vragen, aan de hand van onderzoek, praktijkervaringen en verhalen van ervaringsdeskundigen.

Sprekers:

  • dr. Susan Ketner (Hanzehogeschool Groningen);
  • Suzanne Kuik (Hanzehogeschool Groningen).

(2) Monitoren van hulp aan gezinnen door middel van het meten van opvoedingsstress.

Onderzoek wijst uit dat het van groot belang is cliënten regelmatig om feedback te vragen over de voortgang van de hulpverlening. Er is nog weinig bekend over de effectiviteit van het meten van opvoedingsstress gedurende de hulpverlening, terwijl dit een belangrijke directe en indirecte factor is bij (multiprobleem)gezinnen.

Binnen dit door ZonMw gefinancierde onderzoek participeerden ruim 200 gezinnen die herhaaldelijk vragenlijsten invulden over de door hun ervaren opvoedingsstress door middel van de opvoedingsbelastingvragenlijst-kort (OBVL-K). Deze vragenlijst meet ouderkenmerken in relatie tot de mate waarin de ouder de opvoeding als belastend ervaart. Daarnaast zijn de psychometrische eigenschappen van de OBVL-k bij ruim 2000 cliënten onderzocht. Ten slotte is in samenwerking met cliënten, hulpverleners en onderzoekers een toolkit ontwikkeld. Deze toolkit bevat inspirerende interventies en methoden om te ondersteunen bij stagnerende hulpverlening.

Sprekers:

  • Marsha Philipsen (Praktikon);
  • Nina Esmeijer (Praktikon).

PowerPoint:

(3) Helpt de training ‘Zorgen voor Getraumatiseerde Kinderen’ bij vermindering van breakdown in pleegzorg?

Pleegkinderen – met veelal traumatische ervaringen – kunnen terechtkomen bij pleegouders die weinig tot niets weten over de impact van trauma. In 2015-2017 ontvingen zo’n 100 pleegouders bij Spirit en de Bascule, de training Zorgen voor Getraumatiseerde Kinderen. De hypothese was dat bij een toename van traumakennis en sensitiviteit bij pleegouders, de opvoedstress afneemt en dat traumaklachten en gedragsproblemen bij kinderen verminderen. Ook werd verwacht dat pleegouders hun pleegkinderen beter konden motiveren voor traumabehandeling. Vervolgens zou dit alles leiden tot afname van breakdown van pleegzorgplaatsingen.
Uit het onderzoek blijkt dat de traumakennis bij de pleegouders duidelijk toenam en dat diegenen die een grote toename rapporteerden, minder opvoedstress hadden. Ook de sensitiviteit van pleegouders nam toe (gemeten via mind-mindedness). De traumaklachten van kinderen namen pas af bij follow-up (na 3 maanden) en bij hun gedragsproblemen was geen verandering zichtbaar. Het aantal kinderen dat een traumabehandeling kreeg, nam significant toe. Of de breakdown werd verminderd, wordt momenteel geanalyseerd en op het congres bekend gemaakt.

Sprekers:

  • drs. Carolien Konijn (Spirit);
  • Annechien Geel-Moen.

PowerPoint:

Informatie

  • 8 april 2021
  • 11:30 - 12:20

Sprekers