Terug naar het programma
10:30 - 11:20

L2.8 Lezingen – De mentale gezondheid en het welzijn van kinderen en adolescenten in tijden van de COVID-19 pandemie

Onze lezingen gaan over de effecten van de COVID-19 pandemie op de mentale gezondheid en het welbevinden van kinderen en jongeren in Nederland. We lezen daarover veel in het nieuws, en uit verhalen uit de praktijk maken we op dat de effecten niet voor iedereen gelijk zijn. Het ene kind heeft meer last van bijvoorbeeld de lockdown maatregelen, of is angstiger om ziek te worden, dan het andere kind. Met ons onderzoek hopen wij een belangrijk steentje bij te dragen aan kennis over hoe kinderen in Nederland zich voelen tijdens deze lastige crisis, en hoe we beleid en zorg hierop aan kunnen passen. Hoe doen we dat?

In mei en november 2020, en in maart 2021 hebben wij data over gevoelens van angst, depressie, boosheid, vriendschappen, slaapproblemen en algemene gezondheid verzameld in verschillende groepen kinderen en jongeren (8-18 jaar), namelijk uit de algemene populatie (N 5000), uit de kinder- en jeugdpsychiatrie (N 500) en uit de jeugdzorg (N 500). Ook de komende maanden zullen we deze data verzamelen. Daarnaast organiseren we participatiebijeenkomsten met kleine groepen kinderen en jongeren uit alle drie de groepen.

Tijdens onze lezingen willen we graag de eerste, door de kinderen zelf gerapporteerde bevindingen, met jullie delen in drie korte sessies:

  1. De mentale gezondheid en welbevinden voor en tijdens COVID-19 van kinderen en jongeren uit de algemene populatie;
  2. De mentale gezondheid en welbevinden tijdens COVID-19 van de kinder- en jeugdpsychiatrische populatie;
  3. Participatiebijeenkomsten, nl. hoe kinderen en jongeren de COVID-19 pandemie ervaren en wat zij zelf belangrijk vinden om te onderzoeken i.h.k.v. mentale gezondheid en welbevinden.