Terug naar het programma
14:20 - 15:15

L2.6 Lezing – Mentaal welbevinden en veerkracht

1. Mentale gezondheid van jongeren tijdens en na de coronacrisis

De huidige generatie jongeren heeft met meerdere maatschappelijk uitdadingen te maken, waaronder de coronacrisis. De adolescentie is een vormende fase voor emotionele ontwikkeling. Het longitudinaal onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam laat zien dat gevoelens van spanning en depressie toenamen tijdens de pandemie en dat dit gedeeltelijk verklaard werd door een verminderd toekomstperspectief. Echter, niet alle jongeren werden even hard geraakt in hun mentale gezondheid. Jongeren die kwetsbaar waren, doordat ze te maken hadden met een moeilijke thuissituatie of met sociaaleconomische ongelijkheid, ervoeren meer stemmingswisselingen. Ook waren zij minder tevreden over hun leven. Tegelijkertijd bleek uit gesprekken met jongeren dat zij hun stem willen laten horen en mee willen denken over een betere toekomst.

 

Tijdens deze lezing…

  • …geven we een overzicht van de studies bij de Erasmus Universiteit over de impact van de coronacrisis op de mentale gezondheid van jongeren.
  • …zetten we uit wat jongeren nodig hebben om weer op te veren en hoe we ervoor zorgen dat hun stem serieus genomen wordt in wetenschap en beleid.
2. Autonomieversterkend werken met Mijn Pad: het is mijn leven, mijn toekomst!

Jongeren met ervaring in de residentiële jeugdhulp vinden dat zij onvoldoende worden voorbereid op zelfstandigheid. Er wordt vooral gelet op problemen en risico’s en te weinig op talenten en mogelijkheden. Voor mentale veerkracht zijn hun talenten juist van belang, aangezien ze die nodig hebben om problemen op te lossen en met zelfvertrouwen de toekomst tegemoet te gaan. Volgens de zelfdeterminatie theorie van Deci & Ryan zijn autonomie, verbondenheid en competentie basale menselijke behoeften. Als deze vervuld worden, gaan mensen vanzelf groeien en raken zij intrinsiek gemotiveerd. De tool Mijn Pad en de bijbehorende begeleidingsmethode voor professionals is ontwikkeld door middel van participatief actie onderzoek. Dit is tot stand gekomen in samenspraak met jongeren en professionals en stimuleert deze vitamines voor groei.

 

Tijdens deze lezing…

  • …maak je kennis met de interactieve Mijn Pad methode, hoe deze is ontwikkeld en wat ervoor nodig is om op deze manier te werken.
3. Explore how you Feelee: kunnen jongeren mentaal veerkrachtiger worden door het gebruik van een app?

Kunnen jongeren mentaal veerkrachtiger worden door het gebruik van een app? Kan een app wellicht in de toekomst uitkomst bieden in het voorkomen van jeugdhulpverlening of zelfs een deel van de jeugdhulpverlening overnemen? Levi van Dam (UvA & Garage2020) en Merel Leijse (Amsterdam UMC & Levvel) denken dat dit kan met de Feelee app. Zij nemen je mee in de ontwikkeling van en het onderzoek met de Feelee app.

 

Tijdens deze lezing…

  • …delen we de eerste onderzoeks- en praktijkresultaten.
  • …werpen we een blik op de toekomst van de app.
  • …is er ruimte voor discussie. Want is een smartphone app de uitkomst voor het versterken van de mentale veerkracht van jongeren?!”

Informatie

  • 22 september 2022
  • 14:20 - 15:15

Sprekers

Inge Bramsen

Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam