Terug naar het programma
14:10 - 15:10

L2.6 Domeinoverstijgend samenwerken en samen leren met data

Naar een betere verbinding tussen jeugdzorg en volwassenen-GGZ

Als ouders van kinderen in jeugdhulp en jeugdbescherming zelf psychische problemen hebben, dan is integrale hulp van belang. De verbinding tussen het jeugddomein en de volwassenen-GGZ komt echter niet altijd goed tot stand komt. AEF adviesbureau stelde op verzoek van het ministerie van VWS in samenwerking met het veld een visie op deze samenwerking op.

Tijdens deze sessie:

  • delen we de belangrijkste lessen uit dit traject: wat maakt de verbinding zo belangrijk, hoe komt het dat deze lastig tot stand komt en wat kunnen professionals daar in de praktijk aan doen?
  • ontdek je wat het belang is van samenwerking tussen jeugdzorg en volwassenen-ggz én waarom dit soms niet vanzelfsprekend is
  • ontdek je concrete mogelijkheden om die verbinding in de praktijk beter tot stand te brengen

Erachter komen of de jeugdhulp beter kan? Benut de gegevens die je al hebt!

Jeugdhulporganisaties verzamelen veel gegevens over kinderen en ouders die hulp krijgen. De verzameling van gegevens begint vaak al bij aanvang van de hulp: ouders en kinderen vullen bijvoorbeeld vragenlijsten in over de problemen waarvoor zij hulp zoeken. Ook tijdens en na afloop van de hulp verzamelen we gegevens, bijvoorbeeld over het type hulp dat is ingezet en de uitkomsten ervan. Deze gegevens benutten we vaak op cliëntniveau . Maar ook op groepsniveau bevatten ze een schat aan informatie. Toch worden ze op dit niveau nog nog nauwelijks benut.

Uit 2 eerdere, door ZonMw gefinancierde, projecten blijkt dat trainen van professionals en inzetten van digitale tools (dashboards) professionals helpen om de beschikbare gegevens beter te benutten. Door samen van de gegevens te leren, ontstaat meer inzicht in wat goed gaat en wat beter kan in de jeugdhulp. In deze sessie laten we de deelnemers ervaren hoe rijk ze zijn; een schat aan kennis, mits je ze op de juiste manier benut.

Tijdens deze sessie:

  • leer je hoe je gegevens – die toch al verzameld zijn – op meerdere manieren benut om ervan te leren
  • ontdek je dat je zonder extra moeite al veel gegevens in huis hebt waar je waardevolle informatie uit haalt
  • maak je kennis met werken met dashboards in de praktijk

Impact in de Wijk met het Factorenmodel en ervaringskennis

Het Factorenmodel is de basis van Impact in de Wijk waarin het NJI, gemeente Amersfoort en andere gemeenten onder begeleiding van Impactpunt werken aan wijkgerichte impact. Dit model is opgebouwd uit wetenschappelijke literatuur op tal van domeinen. Het brengt al die kennis samen en is daarmee een complex netwerk van factoren die onder andere van belang zijn bij kansrijk, veilig en gezond opgroeien. In deze lezing nemen we je mee in het Factorenmodel. We laten zien hoe de gemeente Amersfoort hiermee concreet aan de slag is. Hier wordt wetenschappelijke kennis samengebracht met praktijk- en ervaringskennis. Een ervaringsdeskundige op het gebied van armoede vertelt hoe het Factorenmodel de complexiteit weergeeft die mensen in de praktijk ervaren. En hoe belangrijk het is deze complexiteit te erkennen en beleid hier veel meer op te baseren. Zo komen wetenschappelijke kennis, praktijk- en ervaringskennis die vaak als contrasten tegenover elkaar worden gezet juist samen om voor meer impact te zorgen.

Tijdens deze sessie:

  • leer je hoe je met het Factorenmodel én ervaringskennis komt tot merkbare en meetbare impact in de wijk
  • ontdek je dat het Factorenmodel helpt recht te doen aan de complexiteit van individuele situaties

 

Informatie

  • 21 september 2023
  • 14:10 - 15:10

Sprekers