Terug naar het programma
14:10 - 15:10

L2.5 Kinderopvang

Ontwikkelen door Plus2: competentie-vergrotend werken in de kinderopvang

De Van Veldhuizen Stichting (VVS) gaat al 60 jaar voor een eerlijke kans voor alle kinderen om op te groeien in een gezonde en veilige omgeving. VVS ontwikkelde een eigen aanpak voor kinderen van 0 tot 4 jaar met zorgen over de ontwikkeling: Plus2.

Plus2 heeft als doel de ontwikkeling van de kinderen in beweging te krijgen. De basis van de aanpak is ‘competentie vergrotend werken’, gebaseerd op het sociaal-competentie model. De aanpak bevat onder andere een leergang voor Pedagogisch Medewerkers en aanpassingen in de omgeving en groepsgrootte. Plus2 levert structuur, rust en ontwikkeling op de groepen. Kennispartner ZINZIZ evalueerde Plus2. Ze keken hierbij naar de werkzame elementen van de interventie, effecten op kinderen en hoe ouders, PM’ers en anderen Plus2 ervaren. In deze sessie nemen we deelnemers mee in het gebruik van Plus2 en het onderzoek van ZINZIZ.

Tijdens deze sessie:

  • ontdek je hoe je ‘competentie vergrotend werken’ inzet voor jonge kinderen met zorgen over de ontwikkeling
  • ontdek je hoe je binnen deze context op een helpende manier onderzoek doet
  • leer je wat de meerwaarde en werkzame elementen van Plus in het kwadraat zijn

Werken in de voorschoolse kinderopvang: goede sfeer creeren om medewerkers te behouden

af door onaantrekkelijke werkomstandigheden waardoor de sector in een vicieuze cirkel terechtkomt. Dit onderzoek focust op hoe werken in een team de baan van kinderbegeleider aangenamer maakt. Hoe creeer je een goede sfeer in de opvang? Welke pretbedervers brengen die sfeer in gevaar? Op welke manier wordt de teamvorming beïnvloed door een leidinggevende en de teamleden zelf?

Via participerende observatie en diepte-interviews in 2 opvangvoorzieningen in Vlaanderen en Brussel gingen we na hoe sfeer in een team vorm krijgt. We keken zowel naar interne – zoals relaties tussen collega’s of tussen collega’s en leidinggevenden-, als naar externe aspecten – zoals hoe de relatie met ouders een rol kan spelen voor het team. Deze studie maakt heel wat handvaten zichtbaar om de teamsfeer te beschermen en de retentie van kinderbegeleiders te verhogen.

Tijdens deze sessie:

  • delen we de inzichten uit ons onderzoek in 2 kinderopvangvoorzieningen in Vlaanderen en Brussel
  • verkennen we mogelijkheden om de resultaten van het onderzoek om te zetten in concrete acties. Met als doel de retentie van kinderbegeleiders in de kinderopvang te verhogen.

De rol van de kinderopvang in de Haagse Kansrijke Start

De eerste 1000 dagen van een kind zijn essentieel voor een goede start. In deze periode wordt de basis gelegd voor de biologische, sociale, motorische en cognitieve ontwikkeling. Om hun kind een goede start te geven, hebben de meeste ouders behoefte aan informatie over de ontwikkeling en opvoeding van hun kind. De kinderopvang, een belangrijke voorziening voor jonge kinderen en hun ouders, kan hierin een belangrijke rol spelen.

Hoe kunnen kinderdagverblijven ouders van informatie over een goede start voorzien? Den Haag is een stad met in verhouding veel ouders in kwetsbare omstandigheden. In onze presentatie vergelijken we de behoeften van ouders en medewerkers en daarnaast de behoeften in verschillende wijken. Hieruit volgen aanbevelingen over hoe kinderdagverblijven ouders kunnen ondersteunen.

Tijdens deze sessie:

  • leer je welke informatiebehoeften ouders en medewerkers hebben en hoe zij die informatie willen ontvangen
  • denk je mee over de rol die de kinderopvang speelt in de kansrijke start van kinderen en wat ervoor nodig is om dit te bereiken

 

Informatie

  • 21 september 2023
  • 14:10 - 15:10

Sprekers