Terug naar het programma
14:20 - 15:15

L2.4 Lezing – Kinderen van ouders met psychische problemen

1. MARIO: begrijpen, signaleren en voorkomen van stemmingsstoornissen bij kinderen van ouders met psychische problemen

Kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van een stemmingsstoornis. Tijdige signalering van kinderen die risico lopen om een stemmingsstoornis te ontwikkelen en adequaat hulp bieden is cruciaal, maar moeilijk. De Mood and Resilience in Offspring (MARIO) studie bestaat uit 3 onderdelen:

  1. MARIO cohortstudie, waarin we gedurende 4 jaar 500 KOPP volgen om beter te begrijpen welke factoren bijdragen aan het ontwikkelen van stemmingsstoornissen en welke factoren bijdragen aan veerkracht;
  2. MARIO screeningstudie, waarin we de validiteit en implementatie van een online screeningstool voor het signaleren van stemmingsproblemen bij KOPP onderzoeken. We vragen 1500 KOPP om de online MARIO-check in te vullen en deel te nemen aan een telefonisch interview over stemmingssymptomen.
  3. MARIO Interventiestudie, een randomized controlled trial onder 340 KOPP de effectiviteit van een online interventieplatform wordt gemeten.

 

Tijdens deze lezing..

  • … hoor je meer over de (voorlopige) uitkomsten van de MARIO screeningstudie.
  • … wordt de koppeling naar de praktijk besproken.

 

2. Kinderen van ouders met psychische problemen en/of verslavingsproblemen: trends en interventies

Wist je dat een half miljoen kinderen opgroeit in een gezin waarin psychische problemen of verslavingsproblemen een rol speelt? En dat deze kinderen zelf een groot risico lopen deze klachten te ontwikkelen? Gebruikmakend van goed onderbouwde interventies leren ouders om te gaan met opvoeden als ze niet lekker in hun vel zitten. Kinderen leren door middel van lotgenotencontact op speelse wijze hun veerkracht en hulpzoekgedrag te bevorderen.

 

In deze lezing nemen we je mee…

  • …in de werkzame elementen.
  • …het uitvoeren van de kindcheck rondom vroeg-signalering.
  • …in de interventies die via scholen, veilig thuis, buurtteams verwezen worden.

Informatie

  • 22 september 2022
  • 14:20 - 15:15

Sprekers