Terug naar het programma
14:10 - 15:10

L2.4 Effectiviteit jeugdhulp

‘Hoe gaat het later?’: eerste uitkomsten longitudinaal jeugdhulp-onderzoek

Hoe gaat het met gezinnen die een vorm van specialistische jeugdhulp ontvangen bij start, einde en ná de hulp? Onderzoek ‘Hoe gaat het later?’ is een longitudinaal onderzoek naar de door cliënten ervaren effecten van specialistische jeugdhulp. In dit onderzoek volgen we 85 gezinnen vanaf start hulp tot 1,5 jaar na einde hulp. Met vragenlijsten gaan we na hoe gezinnen het kind- en gezinsfunctioneren, opvoedbelasting en veerkracht ervaren tussen start en einde hulp en 2 follow up momenten. In interviews vragen we door op wat voor gezinnen het verschil heeft gemaakt en of zij kantelpunten hebben ervaren in de hulp.

Tijdens deze sessie:

 • bespreken we de inhoud en onderzoeksopzet van ‘Hoe gaat het later?’
 • delen we de eerste uitkomsten van meetmomenten bij start en einde jeugdhulp
 • bespreken en halen we suggesties op voor implementatie voor opgedane kennis

Ervaringen van behandelaren: MST voor gezinnen met psychiatrische problemen

Eind 2021 werd multisysteemtherapie voor jongeren en/of ouders met psychiatrische problemen (MST-PSY) voor het eerst buiten Amerika geïmplementeerd. Het risico op uithuisplaatsing was namelijk hoog als jongeren in Nederland zich presenteerden met gedrags- en psychiatrische problemen. Dit gold ook voor jongeren met gedragsproblemen van wie de ouders psychiatrische problemen kenden. Deze jongeren kregen dan te maken met crisisopname of een residentiële plaatsing. Tussen 2022 en 2023 zijn de therapeuten en de supervisor van het eerste MST-PSY team van Nederland geïnterviewd. In deze interviews (N=6) zijn zij bevraagd op hun ervaringen met het implementeren en behandelen middels MST-PSY. Wat zijn de door hen ervaren krachten en knelpunten? Hoe hing de intakefase samen met geobserveerd behandelsucces? Bij welke gezinnen werkt behandeling meer of minder goed?

Tijdens deze sessie:  

 • presenteren we onze (eerste) resultaten
 • ontdek je hoe een ambulante en bewezen effectieve behandeling jongeren en/of ouders met psychiatrische problematiek ondersteunt
 • leer je over MST-PSY vanuit behandelaar- en onderzoeksperspectief

Gedeelde besluitvorming met gezinnen met meervoudige en langdurige problemen

Gedeelde besluitvorming (shared decision making, SDM) met gezinnen met meervoudige en langdurige problemen is een uitdaging! De meervoudigheid en complexiteit van de problemen bij meerdere gezinsleden hebben invloed op de besluitvorming. Bovendien zijn er veel verschillende partijen betrokken in het proces: jeugdigen, ouders en vaak meerdere professionals en organisaties.

Tijdens deze sessie:

 • krijg je vanuit kwalitatieve onderzoeksresultaten inzicht in het SDM proces met gezinnen met meervoudige en langdurige problematiek
 • kom je te weten welke elementen van SDM gezinnen en professionals belangrijk vinden
 • kom je te weten hoe je deze vormgeeft in de context van integrale jeugdhulp

 

Informatie

 • 21 september 2023
 • 14:10 - 15:10

Sprekers