Terug naar het programma
14:20 - 15:15

L2.2 Lezing – Kinderen en jongeren in kwetsbare omstandigheden

1. Samen van papier naar praktijk: dilemma’s bij integraal werken met risicojeugd

“We weten vaak wel hoe het moet, maar toch lukt het niet.” In het project ‘Van papier naar praktijk’ van de Academische Werkplaats Risicojeugd staat het ontwikkelen van een integrale aanpak voor risicojeugd centraal. Risicojeugd en -gezinnen hebben (ernstige) problemen op meerdere leefgebieden. Denk daarbij aan psychische problemen en gedragsproblemen. Bij deze gezinnen zijn vaak veel hulpverleners betrokken en er is regelmatig crisis. Tijdige, passende en samenhangende hulp vanuit verschillende aanbieders is wat zij nodig hebben: integrale zorg. Maar hoe werk je goed samen?

 

Tijdens deze lezing…

  • …richten Academische Werkplaats Risicojeugd en YEPH zich op het samenspel tussen regie, mandaat en professionele ruimte. In de praktijk kunnen deze elementen het bieden van integrale hulp beïnvloeden.
  • …krijgen deelnemers handvatten om daarna actief aan de slag te gaan met de kennis over regie, mandaat en professionele ruimte en toe te kunnen passen op hun eigen dilemma’s.
2. Transitie Journeys: de overgang naar volwassenheid voor jongeren met een LVB & psychische problemen

Jongeren met een LVB en psychische problemen hebben vaak begeleiding en zorg nodig, zeker rond de transitie naar volwassenheid. 40% van alle jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) heeft ook psychische problemen; 2 tot 3 keer zo veel als leeftijdsgenoten zonder een LVB. Helaas is zorg rond de leeftijd van 18 vaak niet goed (op de behoeftes van deze jongeren) afgestemd. Transitie Journeys heeft als doel de verschillende vormen van hulpverlening beter op elkaar af te stemmen om deze jongeren in de toekomst beter te kunnen ondersteunen bij de overgang naar volwassenheid. Om de behoeftes en key factoren in kaart te brengen, interviewden we jongeren tussen de 16 en 27 jaar en hun ouders. D.m.v. een Delphi-studie onderzochten we de perspectieven van professionals.

 

Tijdens deze lezing…

  • deelt Maastricht University de eerste resultaten van de Transitie Journeys.
3. Build your own Buddy (BOB)

‘Build your own buddy’ (BOB) is een emotie-regulatie programma voor kinderen van 5 tot 7 jaar en hun ouders. Kinderen leren (in de groep) wat ‘emoties’ zijn, hoe je daarover kan praten en hoe je via 6 praktische strategieën met heftiger emoties om kan gaan. Ouders leren dezelfde strategieën en hoe zij hun kind kunnen helpen. BOB maakt gebruik van elementen uit cognitieve gedragstherapie, emotiegerichte therapie en story-telling via de avonturen van ‘Bob de haas’.  Het programma is ontwikkeld door TNO voor een NGO werkzaam in Afrika en geïmplementeerd en onderzocht bij 380 kinderen in Zuid Sudan. BOB was er zeer impactvol. Kinderen scoorden bijvoorbeeld significant beter op de SDQ nadat zij het programma hadden gevolgd. Hoewel het programma ontwikkeld is voor kinderen en ouders met traumatische ervaringen, is het ook geschikt voor andere kinderen aangezien het over emoties gaat en iedereen die heeft.

 

Tijdens deze lezing

  • … vertellen we meer over het programma BOB
  • … en hoe en wanneer dit ingezet kan worden.

Informatie

  • 22 september 2022
  • 14:20 - 15:15

Sprekers