Terug naar het programma
10:30 - 11:20

L2.10 Lezingen – Gelijke kansen in het onderwijs

Tijdens deze deelsessie worden drie lezingen gegeven:

(1) Welke uitdagingen voor scholen brengt de coronacrisis met zich mee en wat kunnen scholen hieraan doen?

Dankzij een subsidie van ZonMW doet Education Lab NL sinds September 2020 onderzoek naar de gevolgen van de Covid-19 crisis op Nederlandse basisschoolleerlingen. Middels dit onderzoek willen we ook basisscholen zo snel en effectief mogelijk in staat stellen de negatieve consequenties van de Coronacrisis aan te pakken. 

Wij hebben een aantal domeinen geïdentificeerd waarin voor scholen mogelijke oplossingen liggen voor het inlopen van leerachterstanden. Tevens zijn dit ook de grootste uitdagingen voor de leraren van dit moment:

  • Het verhogen van ouderbetrokkenheid.
  • Effectiever gebruik van ICT in en buiten de klas.
  • Het inzetten van extra onderwijstijd voor taal en rekenen om de achterstanden in te halen.

In de afgelopen maanden zijn we met ons team (onderzoekers, schoolleiders en leraren) en onze partners (Gemeente Amsterdam, Inspectie van het Onderwijs) op zoek gegaan naar effectieve aanpakken voor deze drie uitdagingen. We voerden hiervoor een literatuuronderzoek uit naar kansrijke en bewezen effectieve interventies om onderwijsachterstanden in te halen. Wij richtten ons hierbij niet alleen op de vraag “Wat werkt?” maar ook op de vraag “Wat werkt niet?”. De resultaten van dit onderzoek presenteren we in deze sessie.

Spreker:

  • Dr. Tijana Prokic Breuer (Education Lab NL, Universiteit Maastricht).

(2) Samen Leren: wetenschappelijk onderzoek naar een interventie voor thuisbetrokkenheid in Rotterdam.

Samen Leren is een interventie die zich richt op het verbeteren van onderwijsprestaties om gelijke kansen te bevorderen voor kinderen uit groep 1 t/m 4 van basisscholen in achterstandswijken, door aan hun ouders in de thuissituatie vaardigheden te leren. De interventie is door Frontlijn, een projectteam van de gemeente Rotterdam, ontwikkeld vanuit de praktijk in Rotterdam-Zuid en kreeg in 2016 erkenning bij het Nederlands Jeugdinstituut als goed onderbouwd.
In het schooljaar 2018-2019 heeft de Erasmus Universiteit effectonderzoek uitgevoerd naar de interventie Samen Leren. In deze lezing nemen Professor Renske Keizer (Erasmus Universiteit) en Renée Wind (projectleider Samen Leren, gemeente Rotterdam) jullie mee in de onderzoeksopzet en allereerste resultaten van dit wetenschappelijk onderzoek bij gezinnen in achterstandswijken.

Sprekers:

  • Renske Keizer (Erasmus Universiteit Rotterdam);
  • Renée Wind (projectleider Samen Leren, gemeente Rotterdam).

(3) Bridge High Dosage Tutoring als evidence-based onderwijsinterventie om kansenongelijkheid te reduceren

Bridge High Dosage Tutoring (Bridge HDT) wordt ingezet bij leerlingen (in bovenbouw PO en onderbouw VO) met een significante leerachterstand. Kortgezegd ontvangen leerlingen bij Bridge HDT 2,5 tot 5 uur per week een jaar lang onder schooltijd 2-op-1-begeleiding in rekenen van hun vaste tutor. Schoolpersoneel en ouders worden intensief betrokken. De methode steunt op sterke sociale relaties waardoor er ook positieve signalen zijn over het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. De onderzoeksresultaten in de VS en nu ook in Nederland zijn spectaculair te noemen. Ook de deelnemende scholen en andere partijen zijn te spreken over de ervaringen met de methode. In deze sessie leert u meer over de implementatie door stichting The Bridge Learning Interventions en het rigoureuze (Randomized Controlled Trial) onderzoek van de Universiteit van Amsterdam naar Bridge HDT. Op dit moment wordt Bridge HDT uitgevoerd in Amsterdam Zuidoost, Nieuw-West en Noord, en in Haarlem-Schalkwijk. Samen met verschillende partijen, waaronder gemeenten, wordt onderzocht hoe de methode duurzaam opgeschaald kan worden.

Sprekers:

  • dr. Bowen Paulle (UvA);
  • Anne Kielman (Stichting The Bridge Learning Interventions).

Informatie

  • 8 april 2021
  • 10:30 - 11:20

Sprekers

Renée Wind

Projectleider Samen Leren, gemeente Rotterdam