Terug naar het programma
09:30 - 10:20

L1.8 Lezingen – Diversiteit en stigma

Tijdens deze deelsessie worden twee lezingen gegeven:

(1) Destigmatisering van kinderen en jongeren met psychische problemen.

Veel kinderen voelen zich al op jonge leeftijd buitengesloten en durven niet open te zijn over hun kwetsbaarheid. Dit leidt tot angst en onzekerheid die hun ontwikkeling in de weg staat. Over stigmatisering van psychisch kwetsbare kinderen en jongeren is weinig bekend. Cijfers of gedegen kennis over de effecten ervan ontbreken. Stigma bij deze groep is een belangrijk knelpunt in de zorg, en voor een succesvolle aanpak is kennis over de actuele stand van zaken nodig.
Het Kenniscentrum KJP, NJi en NJR hebben stigmatisering onder kinderen en jongeren met psychische kwetsbaarheden onderzocht. Middels een literatuurstudie, enquête, focusgroepen en interviews met jeugdhulpprofessionals en jongeren is kennis verzameld voor een kennisdossier. Ook is een voorlichtingsproduct voor professionals in de jeugdhulp ontwikkeld. Tijdens deze lezing delen we met Samen Sterk zonder Stigma onze inzichten en wisselen we tips en ideeën uit voor het bevorderen van inclusie en het tegengaan van stigma.

Sprekers:

  • Sara van der Weerd (Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie);
  • Carlijn van der Meyden (Samen Sterk zonder Stigma).

PowerPoint:

(2) Stigma en het label ADHD.

Development labels: the good, the bad, and the contested is een multidisciplinair onderzoeksproject aan de Universiteit Utrecht dat de effecten onderzoekt van diagnostische labels bij ontwikkelingsstoornissen (zoals ADHD). Een onderdeel van dit onderzoeksproject richt zich op stigmatisering van kinderen. Het is bekend dat mensen met psychische stoornissen behoren tot een van de meest gestigmatiseerde groepen in de samenleving.

Er wordt vaak aangenomen dat het gebruik van diagnostische labels stigma versterkt en dat we daarom minder, of in ieder geval anders, met diagnostische labels als ADHD dienen om te gaan. In deze presentatie delen we de resultaten van verschillende onderzoeken, die een meer genuanceerd beeld geven van het effect van label ADHD op stigma. Deze bevindingen zijn van belang voor een verstandiger gebruik van het label ADHD, zowel in klinische praktijk als op scholen.

Sprekers:

  • Sander Werkhoven (Universiteit Utrecht);
  • Siri Noordermeer (Universiteit Utrecht & Vrije Universiteit Amsterdam);
  • Myrte van Langen (Universitair Medisch Centrum Utrecht).

Informatie

  • 8 april 2021
  • 09:30 - 10:20

Sprekers