Terug naar het programma
13:15 - 14:10

L1.6 Lezing – Overgang naar volwassenheid

1. Onderzoeksresultaten Project 010: een all inclusive aanpak voor dak- en thuisloze jongeren

Project 010 is een pilot geïnspireerd op het tv-programma het Rotterdam Project. Het helpt dak- en thuisloze jongeren tussen 18 en 23 jaar met een innovatieve en ‘all inclusive’ aanpak die uit 3 pijlers bestaat:

  1. Een eigen huis bij de start van het traject.
  2. Een warm netwerk van begeleiders die maatwerk leveren
  3. Een Individueel Keuzebudget (IKB)

 

Project 010 is inmiddels onderdeel van de keten Centraal Onthaal Jongeren (COJ) van de gemeente Rotterdam. Deze keten is ingericht binnen de kaders van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 

Tijdens deze lezing…

  • … leer je meer over het onderzoek naar de pilot Project 010 in de gemeente Rotterdam.
  • … delen we de ervaringen van 10 deelnemende, Rotterdamse dak- en thuisloze jongeren met je

 

2. De BIG-5 aanpak: met een stabiele basis op weg naar volwassenheid

Toekomst Gericht Werken (TGW) is een landelijke aanpak die jongeren ondersteunt in de overgang naar volwassenheid. 10 % van alle jongeren in Nederland die 18 jaar worden, ontvangt jeugdhulp. Bij ongeveer de helft van deze jongeren stopt de jeugdhulp als zij 18 jaar wordt. Dit, terwijl jongeren op latere leeftijd juíst aangeven in deze periode ondersteuning te hebben gemist. Vanuit deze behoefte is in samenwerking met jongeren, ervaringsdeskundigen en professionals de Big5 ontwikkeld. De Big5 ondersteunt jongeren in de overgang naar volwassenheid op 5 domeinen: support, wonen, school en werk, inkomen en welzijn. In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam, het NJI en Levvel zijn er meerdere onderzoeken gedaan naar TGW vanuit de Big5.

 

Tijdens deze lezing…

  • … nemen we je mee in Toekomst Gericht Werken (TGW) vanuit de Big5 -aanpak.
  • … luister je naar een samenvatting van de onderzoeksuitkomsten.

 

Informatie

  • 22 september 2022
  • 13:15 - 14:10

Sprekers