Terug naar het programma
13:15 - 14:10

L1.5 Lezing – Mentaal welbevinden en preventie

1. @ease: een luisterend oor ovor jongeren van 12 – 25 jaar, gratis, anoniem en peer-to-peer

75% van alle psychische problemen begint voor de leeftijd van 25. Slechts 20-30% van deze jongeren krijgt de zorg die zij nodig heeft. Gelukkig is er wereldwijd steeds meer aandacht voor het laagdrempeliger maken van zorg voor jongeren. Geïnspireerd door de Australische Headspace centra zijn (sinds 2018) 8 @ease centra opgericht in Nederland. Bij @ease vinden jongeren van 12-25 jaar gratis en anoniem een luisterend oor bij getrainde leeftijdsgenoten. Het betreft hierbij onder andere ervaringsdeskundigen (peer-to-peer). Zorgprofessionals zijn op de achtergrond aanwezig. Vanaf de start is wetenschappelijk onderzoek onderdeel van de werkwijze.

 

Tijdens deze lezing…

  • … hoor je meer over de werkwijze van @ease, inclusief de @ease-training voor de peers.
  • … leer je de jongeren die @ease bezoeken beter kennen.
  • … ontdek je wat volgens jongeren drempels en helpende factoren zijn bij het zoeken naar hulp.
2. Welbevinden van ouders. Evenwichtige ouders, blije kinderen?

Uit onderzoek is bekend dat (pleeg- adoptie-, bonus-, groot-) ouders een belangrijke rol spelen bij het kansrijk, voorspoedig en gezond opgroeien van hun kinderen. Als ouders goed in hun vel zitten, verloopt opvoeden soepeler en is de partnerrelatie harmonieuzer. De balans die ervoor zorgt dat je goed in je vel zit, bestaat uit vele facetten die samen ‘welbevinden’ heten. Maar wat is welbevinden van ouders eigenlijk?

 

Tijdens deze lezing…

  • ontdek je welke 5 aspecten het welbevinden van ouders beïnvloeden.
  • verdiep je jezelf in het veelomvattende model van ‘welbevinden van ouders.’
3. Vraag het je Grote Broer, Grote Zus! Onderzoek naar een wijkinterventie voor kwetsbare jongeren

Tijdens de gevoelige ontwikkelingsperiode van de adolescentie kan chronische stress grote gevolgen hebben. Daarentegen kan schade in deze periode ook juíst te voorkomen zijn. Er zijn aanwijzingen dat een preventieve geïntegreerde aanpak een bijdrage kan leveren aan de reductie van chronische (early life) stress bij psychisch kwetsbare jongeren.

‘Grote Broer, Grote Zus’ (GBGZ) is een preventieve wijkinterventie uitgevoerd in lage SES-wijken, ontwikkeld voor en door jongeren die weinig aansluiting meer vinden met de maatschappij. De studie onderzoekt veranderingen die optreden bij jongeren tijdens deelname aan de interventie GBGZ. Verandering wordt gemeten in termen van sociale participatie, (early life) stress en subjectief psychisch welbevinden. De informatie wordt verkregen aan de hand van vragenlijsten en door het meten van haarcortisol.

 

Tijdens deze lezing…

  • … verken je de onderzoeksopzet van het onderzoek ‘Vraag het je Grote Broer, Grote Zus’ naar wijkinterventie voor kwetsbare jongeren.
  • … presenteren we de voorlopige resultaten van T0 aan je.

 

Informatie

  • 22 september 2022
  • 13:15 - 14:10

Sprekers