Terug naar het programma
13:15 - 14:10

L1.4 Lezingen: Kindermishandeling

1. Bouwstenen voor veiligheid. Participatief actieonderzoek naar hermeldingen bij Veilig Thuis Drenthe

Uit het rapport ‘Kwestie van lange adem (Steketee e.a., 2020)’ blijkt dat in meer dan de helft van de gezinnen het geweld na de eerste melding afnam, maar niet verdween. Deze constatering en het vermoedelijke aantal hermeldingen zette Veilig Thuis Drenthe aan het denken: waaruit moet een integrale aanpak van hermeldingen op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling bestaan?

 

Aan de hand van Participatief Actieonderzoek ging Veilig Thuis Drenthe op zoek naar antwoorden. Participatief Actieonderzoek was passend, omdat betrokkenen hierbij gezamenlijk complexe problemen in hun (werk)praktijk oplossen (vgl. Eelderink, 2020). Ze pakken zaken bottom-up op er wordt gehandeld vanuit de gemeenschap van alle betrokkenen.

 

Tijdens deze lezing…

  • … ga je in op de 4 bouwstenen die uit het onderzoek naar voren kwamen: inhoudelijk, werkprocessen, informatiesystemen en samenwerking.
  • … ontdek je welke ingrediënten voor integrale aanpak er op basis van deze bouwstenen geformuleerd zijn.

 

2. Samenwerken aan veiligheid binnen een MDA++: hoe doe je dat?

Het MDA++ Friesland is een van de eerste multidisciplinaire en interdisciplinaire initiatieven in de aanpak van kindermishandeling/huiselijk geweld in Nederland. Veilig Thuis, Fier, GGZ Friesland, Verslavingszorg Noord Nederland, het Medisch Centrum Leeuwarden en de politie werken samen aan de meest complexe gevallen van kindermishandeling en huiselijk geweld.

 

Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar de werkwijze. Meer specifiek wordt onderzocht op welke manier  er invulling wordt gegeven aan regievoering, afstemming en de rol- en taakverdeling. Voorlopige resultaten laten zien dat korte lijnen met alle betrokken hulpverleners en een goede samenwerking met ouders en kinderen erg belangrijk zijn. Ook het MDA++ ziet dit als een sleutel tot succes: het bereiken van duurzame veiligheid, het voorkomen en behandelen van (toegebrachte) schade en het realiseren van een kansrijke toekomst.

 

Tijdens deze lezing…

  • … word je aan de hand van de voorlopige resultaten van het onderzoek meegenomen in de belangrijkste elementen van de MDA++-werkwijze.
3. Kindermishandeling: het welbevinden op school en de relatie met psychosociale problemen

Kindermishandeling heeft vergaande gevolgen voor kinderen, zoals posttraumatische stressstoornis, internaliserende en externaliserende problematiek en lagere schooluitkomsten. Kinderen voelen zich emotioneel onveiliger in vergelijking met andere kinderen.

 

Van emotionele onveiligheid is bekend dat het levenslang kan duren. Ook de impact op het aangaan van andere sociale contacten is bekend. Daarnaast is in beeld dat goed contact met een andere volwassene dan je ouder(s) een beschermende werking heeft. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor een veilig gevoel hebben op school. Een goede relatie tussen kind en leraar en klasgenoten is goed voor alle kinderen. Voor kwetsbare kinderen is dit nog belangrijker.

 

Zorgt een goed welbevinden op school voor minder psychosociale problemen bij mishandelde kinderen? Maakt dit hen veerkrachtiger?

 

Tijdens deze lezing…

  • …leer je meer over de rol van het ‘welbevinden op school’ in relatie tot psychosociale problemen.

Informatie

  • 22 september 2022
  • 13:15 - 14:10

Sprekers