Terug naar het programma
13:15 - 14:10

L1.3 Lezing – Mentaal welbevinden en identiteitsvorming op het VO / MBO

1. Je Brein de Baas?! Op school in gesprek over stress en welbevinden

Je Brein de Baas?! ‘Stress Onder Controle’ is een lespakket over stress en mentaal welbevinden voor VO-leerlingen. Het lespakket is ontwikkeld door GGD regio Utrecht en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Hierbij is er samengewerkt met jongeren, docenten, psychologen en andere experts. Het lesmateriaal is kosteloos beschikbaar via deze link. Het lesmateriaal ondersteunt docenten om 2 tot 4 lessen te geven over gevoelens, het effect van stress, de werking van het brein én hoe je hier invloed op kan uitoefenen. Naast films zijn er opdrachten voor zelfreflectie, experiment en uitwisseling. Zo krijgen leerlingen meer inzicht in zichzelf en anderen. Ook wordt welzijn bespreekbaar. Het doel van de lessen is de mentale gezondheid van de leerlingen te versterken, zowel tijdens als na de COVID-19 pandemie.

 

Tijdens deze lezing…

  • … krijg je meer informatie over Je Brein de Baas?!
  • … word je meegenomen in het onderzoek naar de ervaringen met het lespakket. Dit onderzoek is recent uitgevoerd door het lectoraat Jeugd (HU).

 

 2. Interesseontwikkeling van jongeren: ideeën voor begeleiding in opleiding en werk

Jongeren hebben vaak brede interesses. Deze hebben soms te maken met hun favoriete bezigheden, vakken die ze volgen, met een beroep of een vervolgopleiding. Het ervaren van interesse is gunstig voor welzijn, leerprestaties en waardering van activiteiten op school of elders. Het al dan niet ervaren van interesse kan een zwaarwegend gezichtspunt vormen voor jongeren die deelnemen aan maatwerkprogramma’s om weer perspectief in school en werk te vinden.

 

We bestudeerden de leerprocessen en interesse-ontwikkeling van jongeren die deelnemen aan zulke maatwerkprogramma’s. Deelnemers waren 63 jongeren die participeren in een mbo niveau-2 opleiding of een sociale onderneming. Zij konden driemaal een week dagelijks 4-6 keer een digitaal logboek invullen. Tevens werden enkele jongeren gevolgd in een kleinschalige etnografische studie.

 

Tijdens deze lezing…

  • … neem je een duik in de resultaten van de studie.
  • …  ga je in discussie over de resultaten en implicaties voor begeleiding op school en op de werkvloer.

 

3. Ondersteunen van de identiteitsontwikkeling door formatief handelen: Hoe doe je dat in de praktijk?

De identiteitsontwikkeling is een belangrijk onderwerp voor jongeren. Met name rondom transitiemomenten – zoals de overgang naar het voortgezet of hoger onderwijs – houden jongeren zich bezig met de vraag ‘Wie ben ik en wie wil ik later zijn?’ Juist op die momenten ontstaan soms vragen of problemen. Leraren, jeugdprofessionals en andere opvoeders zijn van groot belang om jongeren op deze momenten formatief te ondersteunen en inzicht te geven. Het gaat dan om inzicht geven in wat ze al weten, wat ze nog kunnen exploreren en hoe ze dat het beste kunnen doen.

Tijdens deze lezing…

  • … neem je een duik in de nieuwe, wetenschappelijke inzichten over identiteitsontwikkeling tijdens de schooltransitie. Ook het belang van formatief handelen door leraren, jeugdprofessionals en andere opvoeders komt aan bod.
  • … ontdek je hoe je formatief handelen vorm kan geven in de praktijk. Dit met als doel om de identiteitsontwikkeling van jongeren te optimaliseren.

 

Informatie

  • 22 september 2022
  • 13:15 - 14:10

Sprekers