Terug naar het programma
13:15 - 14:10

L1.2 Lezing – Onderzoeksdesigns / N=1 onderzoek

1. Leren over wat werkt voor wie door n=1 onderzoek

Het Nederlands Jeugdinstituut gebruikte een n=1 design bij onderzoek naar de resultaten van behandelprogramma’s voor slachtoffers van seksuele uitbuiting. Het instituut verzamelde zowel kwalitatieve als kwantitatieve data over het gehele behandeltraject van één meisje. Ook de resultaten van haar behandeling werden in kaart gebracht. Door de combinatie van data van één meisje is in kaart gebracht wat wél en niet voor haar werkt. Ruim 30 cases bij 6 jeugdhulpaanbieders vertellen meer over wat wel en niet werkt bij deze doelgroep.

Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden van een n=1 onderzoek en hoe kunnen de instellingen leren van de onderzoeksuitkomsten?

 Tijdens deze lezing… 

  • … neemt het Nederlands Jeugdinstituut je mee in haar ervaring met het doen van n=1 onderzoek.
  • … wordt ingegaan op de N=1 methode en hoe de hieruit verkregen informatie instellingen verder helpt.

 

2. Transformatie van zorg: MST voor jongeren met een autisme spectrum stoornis

In het kader van de transformatieopgave van de gemeenten uit de regio Noordoost-Brabant zijn er tussen 2020 en heden 14 gezinnen (in 2 pilots) gestart met een innovatieve MST en ASS behandeling. Met deze behandeling worden zowel jongeren met ernstige gedragsproblemen en een autisme spectrum stoornis ([ASS] level 1, DSM-V) als hun ouders behandeld. Door deze ontwikkeling wordt een effectieve interventie voor een bredere doelgroep toegankelijk. De behandelingen zijn gevolgd met N=1 onderzoek, waarbij gezinnen korte vragenlijsten beantwoordden via een app. In deze vragenlijsten werden er algemene metingen gedaan. Deze waren gericht op (gedrags)problemen, ASS-problematiek en opvoedbelasting. Ook werden er specifieke metingen gedaan. Deze betroffen unieke behandeldoelen per gezin.

Tijdens deze lezing wordt stilgestaan bij:  

  • … welke expertise aan de reguliere MST-behandeling is toegevoegd.
  • … resultaten van de eerste pilot (N = 6) en de knelpunten van het N=1 onderzoeksdesign.
  • … hoe de lessons learnt uit de eerste pilot worden toegepast bij de 8 behandelingen van pilot 2.

 

Informatie

  • 22 september 2022
  • 13:15 - 14:10

Sprekers