Terug naar het programma
09:30 - 10:20

L1.11 Lezingen – Passend onderwijs en schooluitval

Tijdens deze deelsessie worden drie lezingen gegeven:

(1) Aansluiting van Onderwijs en Jeugdhulp.

De aansluiting onderwijs en jeugdhulp staat onder druk. Er zijn signalen dat de samenwerking tussen deze twee sectoren nog niet overal van de grond komt. Tegelijk zijn er allerlei goede voorbeelden en werkzame factoren te vinden. Oberon geeft een overall beeld van hoe het echt zit, onderbouwd door onderzoek en visie van experts:
• Terugkijkend: Welke doelen en verwachtingen hadden we bij de invoering van passend onderwijs en de jeugdwet over de samenwerking tussen deze twee sectoren?
• Stand opmakend: Maken we de verwachtingen waar? Wat is bekend uit onderzoek?
• Vooruitkijkend: Hoe gaan we verder om de aansluiting te versterken?
• Samen met de deelnemers bespreken we bovenstaande vragen in een interactieve sessie.
De input voor de sessie komt voort uit een artikel dat Oberon schrijft over het thema aansluiting onderwijs en jeugdhulp. Het artikel is onderdeel van de afronding van de evaluatie passend onderwijs.

Sprekers:

  • Marjolein Bomhof (Oberon);
  • Michiel van der Grinten (Oberon).

PowerPoint:

(2) Kansen voor schooluitvallers door onderwijs en zorg op de boerderij.

Meer dan 500 leerlingen die tijdelijk uitvallen op school krijgen nieuwe kansen te re-integreren in het reguliere onderwijs omdat ze onderwijs in combinatie met zorg ontvangen op zorgboerderijen. Tijdens deze lezing laten we zien hoe de boerderij een belangrijke rol kan spelen in de speciale onderwijsbehoeften van leerlingen op het gebied van cognitie, gedrag en sociale ontwikkeling. Hoe de boerderij voortijdig schoolverlaten kan voorkomen en leerlingen toekomstperspectief kan bieden en welke werkzame factoren daarvoor belangrijk zijn. We presenteren inspirerende voorbeelden waarbij onderwijs, samenwerkingsverbanden, jeugdzorg en zorgboerderijen op een goede manier samenwerken. Deze inzichten zijn voor een breed publiek van belang.

Sprekers:

  • dr. Jan Hassink (Wageningen Plant Research)
  • Paulien Rutgers.

PowerPoint

(3) Project Schoolslag: Richtlijn voor de aanpak van werkhoudingsproblemen in het primair onderwijs ter preventie van schooluitval

Werkhoudingsproblemen bij jonge kinderen- zoals zwaktes in de concentratie, planningsvaardigheden en het overzicht – zijn vaak voorlopers van leerachterstanden en psychiatrische problematiek. Vroegtijdige signalering en gerichte aanpak in de klas kan het ontstaan van stoornissen en schooluitval voorkomen (preventie). Daarom zijn Denkkracht, Centrum voor Neuropsychologische Expertise en Samenwerkingsverband Stromenland Ondersteuningsplatform Nijmegen een samenwerking aangegaan om in groep 3 werkhoudingsproblemen op te sporen en aan te pakken binnen school. Met kennis vanuit de neurowetenschappen is een Richtlijn inclusief neuropsychologische interventie ontwikkeld.
In deze lezing presenteren we de ins en outs van de interventie en delen we de eerste resultaten van de pilot-studie. Daarnaast bespreken we onze ervaringen met de samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs en hoe beide velden elkaar kunnen versterken om ervoor te zorgen dat ieder kind in onze prikkelrijke samenleving kan participeren naar vermogen.

Sprekers:

  • dr. Dorine Slaats-Willemse (Denkkracht, eigenstandige organisatie opgericht vanuit Karakter)
  • Marleen van Tetering (Denkkracht, eigenstandige organisatie opgericht vanuit Karakter).

Informatie

  • 8 april 2021
  • 09:30 - 10:20

Sprekers