Terug naar het programma
09:45 - 10:35

Keynote Marloes Kleinjan

Wat is er nodig om de mentale gezondheid van jeugd te bevorderen?

De afgelopen decennia is duidelijk geworden hoe belangrijk de mentale gezondheid van kinderen en adolescenten is. Ook is door covid-19 de aandacht voor mentale gezondheid toegenomen en komen er meer middelen beschikbaar om te investeren in de bevordering van de mentale gezondheid. Zo is in Nederland ‘welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling’ een onderwerp geworden binnen het Nationaal Programma Onderwijs en is er momenteel een landelijke aanpak rond mentale gezondheid in de maak. Dat is goed nieuws, want investeren in mentale gezondheid en het voorkomen van psychische problemen kan bijdragen aan het ervaren van een goede kwaliteit van leven en het versterken van het gevoel erbij te horen en het gevoel te kunnen participeren in de samenleving. Bovendien kan het leiden tot lagere kosten voor de gezondheidszorg en een lager risico op het ontwikkelen van pscychologische stoornissen later in het leven.

De vraag is echter of we op dit moment over de juiste bouwstenen en infrastructuur beschikken om effectief in te kunnen zetten op het versterken van de mentale gezondheid en het voorkomen van psychische problemen bij jongeren. Ik denk dat hier nog veel winst te behalen valt. Het aanbod van preventieve interventies is versnipperd, we weten vaak nog te weinig over de effectiviteit ervan, interventies zijn vaak niet goed ingebed en er is geen goede infrastructuur voor duurzame implementatie. In mijn lezing zal ik ingaan op wat volgens mij nodig is om preventie op het gebied van mentale gezondheid te verbeteren.

Informatie

  • 22 september 2022
  • 09:45 - 10:35

Sprekers