Terug naar het programma
15:40 - 16:40

L3.7 Kansengelijkheid

Van Kansarm naar Kansrijk: interventie voor gezinnen in (dreigende) armoede

De Van Veldhuizen Stichting (VVS) werkt al >60 jaar voor een eerlijke kans voor alle kinderen om op te groeien in een gezonde en veilige omgeving. 5 jaar geleden heeft VVS Van Kansarm Naar Kansrijk (VKNK) opgezet. Deze interventie steunt gezinnen (met minimaal 1 kind tussen 0 en 12 jaar) waar draagkracht en draaglast niet in balans zijn, waar ouders financiële problemen hebben en waar kinderen zich niet optimaal ontwikkelen. De gezinnen doorlopen 5 stappen met een gezinsondersteuner waarbij kleine (financiële) interventies ingezet worden en ruimte is voor het versterken van de zelfredzaamheid op alle leefgebieden.

‘Veerkrachtversterking’ van ouders en daardoor het verbeteren van ontwikkelkansen van kinderen staat centraal. ZINZIZ heeft in 2022 een procesevaluatie uitgevoerd naar VKNK. Hierbij zijn ouders en gezinsondersteuners betrokken. In deze lezing kom je meer te weten over de interventie en de resultaten.

Tijdens deze sessie:

  • maak je kennis met de interventie van Kansarm naar Kansrijk en de uitgevoerde procesevaluatie
  • leer je over het vergroten van zelfredzaamheid en veerkracht van gezinnen in (dreigende) armoede
  • ontdek je mogelijkheden om de negatieve gevolgen van (dreigende) armoede voor gezinnen te verminderen

Overzicht activiteiten Rijke Schooldagen en inzicht thema’s

Veel scholen met doelgroepleerlingen van het onderwijsachterstandenbeleid werken aan aanbodverrijking met naschoolse activiteiten. Vaak gaat het om activiteiten die in het reguliere curriculum minder aan bod komen, bijvoorbeeld kunstzinnige vorming, ict, sport/spel en gezondheid (koken), wetenschap en techniek en natuur en milieu. Met deze activiteiten beogen scholen om cultuurelementen die leerlingen niet of minder van huis uit meekrijgen binnen de schoolomgeving aan te bieden. Van deze activiteiten verwachten we effecten als vergroting van sociale vaardigheden, versterking van het zelfvertrouwen, ontwikkelen van niet-schoolse vaardigheden en versterken van binding aan school en omgeving. Het uiteindelijke doel is het verbeteren van schoolprestaties van doelgroepleerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. ‘Rijke’ schooldagprogramma’s worden ingebed in of in aansluiting op de schooltijd geroosterd.

Tijdens deze sessie:

  • maak je kennis met een landelijk overzicht van wat scholen en partners leerlingen zoal bieden met de Rijke Schooldag
  • krijg je inzicht in relevante thema’s en mogelijke werkzame elementen in de samenwerking

Jongerenwerk op school draagt bij aan meer kansengelijkheid

Jongerenwerk verbindt thuis, school en vrije tijd om het welzijn van jeugdigen in kwetsbare maatschappelijke posities te bevorderen. Van oudsher ligt de focus van het jongerenwerk buiten het onderwijs. Recente onderzoeksresultaten laten zien dat het jongerenwerk ook van preventieve waarde is binnen de school. Het lectoraat Youth Spot en samenwerkingspartners delen en illustreren de resultaten uit afgerond onderzoek naar scholen in Amsterdam, Arnhem en (dan afgerond) onderzoek in Nijmegen (n=33). Naar de meerwaarde van het jongerenwerk op VO-scholen en hoe dit in de toekomst nog verder versterkt wordt. De grotendeels geslaagde implementatie van jongerenwerk op school bevordert een positief schoolklimaat. Bovendien draagt het bij aan gelijke kansen. Om hier blijvend de vruchten van te plukken is het belangrijk om deze samenwerking doorlopend te onderzoeken en versterken.

Tijdens deze sessie:

  • leer je waarom jongerenwerk op school gewaardeerd wordt
  • verneem je hoe praktijkgericht onderzoek bijdraagt aan kennis en versterking hiervan

 

Informatie

  • 21 september 2023
  • 15:40 - 16:40

Sprekers