Terug naar het programma
13:00 - 14:00

P7 Jeugdigen in gezinshuizen en kleinschalige groepen vergeleken

Kleinschaligheid is een gevleugeld woord in de jeugdhulp, maar er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar ervaringen met kleinschalig wonen. Naast de kleinschalige groepen (ksg) zijn er ook gezinshuizen waar zo’n 4 tot 6 jeugdigen wonen. Over wat dat inhoudt, is al meer bekend, maar ook hiervan is weinig empirisch onderzoek beschikbaar. Levvel beschikt over beide woonvormen voor jeugdigen. Tweejaarlijks worden met een voortgangsmonitor Gezinshuizen de ervaringen van de jeugdigen, gezinshuisouders en maatschappelijk werkers gevolgd. Daarnaast worden in het voorjaar van 2023 alle jeugdigen in ksg’s geïnterviewd en ook de medewerkers die er werken. Deze 2 onderzoeken maken het mogelijk om de groepen jeugdigen in beide woonvormen met elkaar te vergelijken en de pro’s en contra’s van werken in ksg’s voor medewerkers in kaart te brengen.

Tijdens deze sessie:

  • lees je de belangrijkste uitkomsten van het vergelijkend onderzoek
  • ontdek je wat de consequenties of adviezen zijn voor de verdere ontwikkeling van kleinschaligheid in de jeugdhulp

Informatie

  • 21 september 2023
  • 13:00 - 14:00

Sprekers