Terug naar het programma
15:40 - 16:40

W3.11 Het veelkoppig monster van complexe problematiek bij jongeren

Onderzoek laat zien dat jongeren met ernstige en langdurige psychische problematiek tussen wal en schip vallen in de huidige kinder- en jeugdpsychiatrie (KJP). Ze worden omschreven als ‘complex’ omdat er sprake is van verschillende en wisselende problemen en hulp die niet aansluit. Jongeren, ouders en behandelaren voelen zich machteloos en beginnen de problematiek als een veelkoppig monster te zien. Tijdens de workshop gaan we de complexiteit van het veelkoppig monster ontleden zodat we oplossingsgericht kunnen kijken naar wat werkt. Dit doen we door resultaten van onderzoek te verbinden met ervaringen vanuit jongeren en vanuit het werkveld.

Tijdens deze sessie:

  • leer je over de kenmerken van jongeren met ernstige en langdurige psychische problemen en belemmerende factoren in de KJP-behandeling zoals ‘vermijding’ en ‘gebrek aan vertrouwen’
  • gaan we samen aan de slag hoe we de praktijk beter aan kunnen laten sluiten bij wat deze jongeren, hun ouders en behandelaren nodig hebben

Informatie

  • 21 september 2023
  • 15:40 - 16:40

Sprekers