Terug naar het programma
15:40 - 16:40

W3.9 Gepersonaliseerde Jeugdgezondheidszorg gebaseerd op het 360°CHILDoc

We nemen deelnemers op interactieve wijze mee in een preventieve, biopsychosociale benadering van gezondheid. Hierbij worden de denkprocessen gestuurd in de richting van een meer “gepersonaliseerde Jeugdgezondheidszorg”, dat de volgende concepten omvat:

  • persoonsgericht: afgestemd op individuele kenmerken van kind en omgeving
  • predictie van gezondheid ten behoeve van preventie van problemen/ziekten maar bovenal het pro-actief beschermen/bevorderen van gezondheid (uitgangspunt is “gezondheid”, niet “ziekte”)
  • participatief: actieve betrokkenheid en bekrachtiging van ouders/jongeren, die waar mogelijk de regierol nemen in de gezamenlijke besluitvorming tot preventieve, toepasbare acties voor het unieke kind en gezin

We belichten het 360°CHILDoc, dat data visualiseert en theoretisch ordent op basis van de ICF. Dit digitale dashboard is ontwikkeld met behulp van een ZonMw subsidie om een transformatie naar een meer gepersonaliseerde JGZ mogelijk te maken.

Tijdens deze sessie:

  • leer je en ervaar je wat wordt bedoeld met “Personalized Health Care”
  • hoe een gepersonaliseerde JGZ in de praktijk wordt uitgevoerd ter versterking van preventie, predictie en persoonsgerichte zorg met actieve participatie van ouders en jongeren
  • maak je kennis met een nieuw ontwikkelde innovatie: het 360°CHILDoc dat in het kader van een promotietraject is ontwikkeld en geevalueerd.
  • je ervaart hoe het is om met digitale visualisatie en theoretische ordening van data te werken, samen met ouders, leerkrachten en andere zorgprofessionals

Informatie

  • 21 september 2023
  • 15:40 - 16:40

Sprekers