Terug naar het programma
13:00 - 14:00

NL3 De databank Effectieve jeugdinterventies: Over een andere boeg?

De databank Effectieve jeugdinterventies is een bekend kennisproduct van het Nederlands Jeugdinstituut. De databank Effectieve jeugdinterventies bevat meer dan 230 interventies voor ondersteuning en hulp bij opgroeien en opvoeden. De databank wordt in het jeugdveld zowel bejubeld als beschimpt. Samen met een denktank van deelnemers is het Nederlands Jeugdinstituut op zoek gegaan naar hoe de databank en de beoordelingsprocedure voor interventies beter aansluit bij de complexiteit en realiteit van het jeugdveld.

Tijdens deze sessie:

  • bespreken we de belangrijkste lessen die zijn geleerd en de oplossingen die zijn bedacht en uitgetest. Ben jij een kritische fan van de databank? Dan nodigen wij jou graag uit om samen met het Nederlands Jeugdinstituut hierover te reflecteren.
  • hoor je welke lessen zijn geleerd na 15 jaar interventies beoordelen voor opname in de databank Effectieve jeugdinterventies en hoe we met de databank beter aan kunnen sluiten bij de realiteit en complexiteit van het jeugdveld
  • horen wij graag of de gekozen oplossingen volgens jou aansluiten bij jouw dagelijkse realiteit als jongere, opvoeder, professional in praktijk, beleid of onderzoek

Informatie

  • 21 september 2023
  • 13:00 - 14:00

Sprekers