Terug naar het programma
11:30 - 12:20

C3.15 Participatiecafé – Jeugd actief in onderzoek

“Nothing for us or about us, without us” is het uitgangspunt van de methodiek Mijn Pad en het project Koplopers, twee Rotterdamse initiatieven met jongeren in de hoofdrol. Samen met onderzoekers, docenten en jeugdprofessionals ondernemen de jongeren actie voor een meer inclusieve samenleving.
Bij de ontwikkeling van Mijn Pad waren jongeren van begin af aan gelijkwaardige samenwerkingspartners en medeonderzoekers. Zo werd dit een methodiek die jongeren in de jeugdhulpverlening ondersteunt om eigen keuzes te maken over hun leven en toekomst.
De jongeren van Koplopers verrichten onderzoek en ontwikkelen activiteiten om de participatie van jongeren met psychische kwetsbaarheid te vergroten. Hun ervaringsdeskundigheid, originaliteit en talenten zijn hierbij van onschatbare waarde.
Deze actieve sessie wordt geleid door de jongeren en onderzoekers samen. Zij bieden een korte theoretische achtergrond in ervaringsdeskundigheid, het belang van de ontwikkeling van autonomie daarbij, en verdieping en inspiratie om zelf met Participatory Action Research aan de slag te gaan. Ook is er ruimte voor onderlinge uitwisseling en discussie.

PowerPoint:

Informatie

  • 8 april 2021
  • 11:30 - 12:20

Sprekers