Terug naar het programma
10:30 - 11:20

C2.15 Participatiecafé – Participatie als missing link tussen jeugdzorg, praktijk en onderzoek

Participatie draagt bij aan beter jeugzorgonderzoek, jeugdzorgbeleid en aan een betere jeugdzorgpraktijk. Toch wordt participatie nog steeds te weinig ingezet en/of krijgen jongeren en ouders een beperkte rol. Het komt veel minder vaak voor dat zij initiator of partner zijn. We zien dat als een ‘missing link’.
Participatie blijkt de sleutel tot verbeteringen in beleid, implementatie, onderzoek en zorgvernieuwing. In de AWJ Inside-Out werken verschillende partijen al vele jaren nauw samen waardoor participatie van jongeren en ouders meer vanzelfsprekend is geworden: praktijkinstellingen, onderzoekers, opleidingsinstituten, gemeenten en cliënt-/jongerenorganisaties. Het JongerenNetwerk maakt onderdeel uit van dit samenwerkingsverband (in 2020 genomineerd voor een Appeltje van Oranje).
Tijdens het participatiecafé geven we een kader rondom participatie en dragen we twee praktijkvoorbeelden aan:
1. Binnen de AWJ zijn jongeren en ouders partner en denken zij mee over de kennisagenda, onderzoek en eindproducten.
2. In het ontwikkelproject iamYu hebben jongeren verschillende rollen: partner/adviseur, tester, ontwikkelaar, en ambassadeur (dit project heeft in 2019 de 3e Medische Inspiratorprijs ontvangen).

Informatie

  • 8 april 2021
  • 10:30 - 11:20

Sprekers