Terug naar het programma
13:00 - 14:00

P9 Benchmark de jeugdhulp beter!

Op dit moment bundelen 35 Jeugdhulp-instellingen de uitkomsten van vragenlijsten over hun cliënten en de geboden hulp in de Lerende Databank Jeugd (LDJ). Met deze gegevens is een benchmark ontwikkeld. Organisaties kunnen zo de uitkomsten van de geboden hulp vergelijken met andere organisaties. De uitkomsten uit de LDJ vormen de basis om een gesprek aan te gaan over hoe organisaties hun hulp aan jongeren en gezinnen verbeteren. Wat is bijvoorbeeld het effect van een systeemgerichte behandeling van jouw organisatie vergeleken met andere organisaties? Heeft de coronapandemie invloed gehad op de effecten van behandelingen bij jouw organisatie en hoe was dat voor andere jeugdzorginstellingen? We laten je zien dat praktijkdata niet alleen binnen, maar ook tússen organisaties gemakkelijk benut kan worden om de zorg te verbeteren.

Tijdens deze sessie:

  • leer je wat benchmarken tussen Jeugdhulpinstellingen oplevert
  • ontdek je hoe je praktijkdata op groepsniveau benut om de jeugdhulp te verbeteren

Informatie

  • 21 september 2023
  • 13:00 - 14:00

Sprekers