• Historie
    Historie

    Jeugd in Onderzoek wordt sinds 2005 jaarlijks georganiseerd. Een overzicht van de thema's uit eerdere jaren.

Jeugd in Onderzoek in het verleden

Jeugd in Onderzoek wordt in 2019 voor de vijftiende keer georganiseerd. Van 2005 tot en met 2008 was de naam ‘Jeugdzorg in onderzoek’. De bijeenkomst was specifiek gericht op de geïndiceerde jeugdzorg. Daarna is de doelgroep in twee stappen verder uitgebreid naar ook jeugdgezondheidszorg, jeugdmaatschappelijk werk en opvoedsteunpunten, de lvb-sector en het onderwijs. De bijeenkomst bestreek daarmee de gehele jeugdsector en kreeg in 2009 de naam ‘Jeugd in Onderzoek’.

De eerste drie jaar organiseerde het NIZW Jeugd (nu NJi) de bijeenkomst,  in opdracht van het ministerie van VWS. Vanaf 2008 waren de drie kennispartners ZonMw, het RIVM en NIZW/ NJi de initiatiefnemers. Daarna sloot ook TNO zich aan.

In 2017 werd Jeugd in Onderzoek georganiseerd door het NCJ, NJi, TNO en ZonMw.

In 2018 was de organisatie handen van NCJ, NJi, NRO, TNO en ZonMw. Nieuw dat jaar was dat de Universiteit van Amsterdam (UvA), in de persoon van hoogleraar Forensische orthopedagogiek Geert Jan Stams, optrad als ambassadeur van Jeugd in Onderzoek. Geert Jan Stams en zijn collega’s wilden laten zien dat ze belang hechten aan het doel van Jeugd in Onderzoek en het congres kreeg hiermee een extra kennisimpuls.

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) was in 2019 ambassadeur van Jeugd in Onderzoek, in de persoon van hoogleraar Sociale geneeskunde Menno Reijneveld. De RUG koos het extra thema voor 2019: het effect van stress bij opvoeden en opgroeien.

Thema's

 

2019

Het effect van stress bij opvoeden en opgroeien

Ga voor een impressie van Jeugd in Onderzoek 2019 naar het verslag.

 

2018

Weten, leren en doen wat werkt

Ga voor een impressie van Jeugd in Onderzoek 2018 naar het verslag.

 

2017

Werken met het beste bewijs

Ga voor een impressie van Jeugd in Onderzoek 2017 naar het verslag.

 

2016

Verbinden met kennis: van preventie tot jeugdhulp

Ga voor een impressie van Jeugd in Onderzoek op 14 maart 2016 naar het verslag.

 

2015

Weten én doen wat werkt

Lees de congreskrant voor een verslag van Jeugd in Onderzoek op 9 maart 2015.

congresgroepjehalmanpauzeposterstafelpraten

 

2014

Wat werkt voor de jeugd?

2013

De beoogde versterkte positie van ouders/kind in de transitie en transformatie van het jeugdstelsel

2012

De verbinding tussen praktijk, onderzoek en beleid

2011

Implementatie

2010

Diversiteit in de jeugdsector: van diversiteit in interventies en professioneel handelen tot diversiteit in doelgroepen

2009

De kracht van preventie in de jeugdketen

2008

Effectief samenwerken voor jeugd en gezin

2007

De professionaliteit van de hulpverlener (één van de algemeen werkzame factoren)

2006

Algemeen werkzame factoren die ongeacht de problematiek en de gegeven interventie de zorg altijd effectiever laten zijn

2005

Effectiviteit van de jeugdzorg in het algemeen

 

zonmw

njg

tno logo klein

nro

logo jio nieuw

Kenniscentrum LVB